Paieška

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Ant ko statau savo gyvenimą?

Sakyti ir daryti; smėlis ir uola; aukštai ir žemai. Ketvirtadienio Mišių skaitiniuose aptinkamas šias tris poras priešingų reikšmių žodžių popiežius Pranciškus komentavo Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Sakyti ir daryti

Šios dienos Evangelijoje Jėzus moko: „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: „Viešpatie, Viešpatie!“, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“ (Mt 7, 21). „Kas tik sako, tas tiki labai paviršutiniškai, tenkinasi tik puse kelio“, – kalbėjo popiežius Pranciškus. „Aš sakau, kad esu krikščionis, bet nesielgiu kaip krikščionis. Kitaip tariant – tai tik grimas. Atrodau kaip krikščionis, bet nedarau, ką krikščionis turėtų daryti. Jėzus iš mūsų laukia konkretumo. Jėzus visada kalba konkrečiai. Kai kas nors kreipdavosi į jį, prašydamas patarimo, Jėzaus atsakymas visada būdavo konkretus. Gailestingumo darbai yra konkretūs.“

Uola ir smėlis

Šios dienos Evangelijoje Jėzus taip pat sako, kad išmintingas žmogus statosi namą ant uolos. Smėlis, sakė Pranciškus, – tai nesolidumo simbolis. Mes savo tikėjimą turime statyti ant tvirtos Viešpaties uolos. „Jis yra jėga. Viešpačiu pasitikintys žmonės dažniausiai nesirodo viešumoje, nesigiria sėkme, yra pasislėpę, bet tvirti. Jie nesudeda visų savo vilčių į tuštybę, išdidumą, į ilgai netveriančias galias. Viešpats yra jų uola. Krikščioniškasis konkretumas reikalauja, kad statytume savo gyvenimą ant Dievo uolos, kuri yra Jėzus, ant tvirtų Dievo pamatų. Savo gyvenimą turime statyti ne ant regimybės, tuštybės, išdidumo ar protekcijų, bet ant tiesos pamato.“

Aukštai ir žemai

Ant smėlio pastatytas namas sugrius ir jo griuvimas bus smarkus, toliau sakoma šios dienos Evangelijoje. Panašiai kalba ir pranašas Izaijas šios dienos pirmajame skaitinyje: „Jis nubloškė tuos, kur aukštybėj gyveno“ (Iz 26,5). Popiežius priminė, kad tą patį skelbia ir Marijos Magnificat giesmė. „Ši pranašo Izaijo eilutė labai panaši į Švenčiausiosios Mergelės giesmę Magnificat. Viešpats išaukština nuolankiuosius – tuos, kurių kasdieninis gyvenimas yra konkretus, o išdidžiuosius parbloškia. Ant išdidumo ir tuštybės pastatytas gyvenimas ilgai netveria.“

Dabartiniu advento metu dažnai savęs klauskime, siūlė popiežius: koks krikščionis esu? Tas, kuris tik sako ar tas, kuris daro? Ant ko statau savo gyvenimą? Ant Dievo uolos ar ant tuštybės smėlio? Ar esu nuolankus? Ar išdidumas man netrukdo tarnauti Viešpačiui? (JM / VaticanNews)

Ant ko statau savo gyvenimą?
2018 gruodžio 06, 13:58
Skaityk viską >