Paieška

Popiežius šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Švaistymo liga ir dosnumo stebuklas

Popiežius Pranciškus pirmadienį aukodamas rytmečio Mišias homilijoje komentavo Žodžio liturgijos Evangeliją apie našlės skatiką. Popiežius homilijoje Šv. Mortos namų koplyčioje ragino pasiryžti būti dosnesniais vargstantiems, pradedant nuo mažų dalykų, tačiau perspėjo, jog dosnumo priešas yra švaistymas, kai išleidžiama daugiau nei reikia.

Tuo tarpu dosnumas praplečia širdį, atveria kelią didžiadvasiškumui. Popiežius sakė, kad Jėzus Evangelijos skaitiniuose daugelį kartų sugretina turtuolius ir vargstančius: pasakojime apie turtuolį ir prie jo rūmų vartų votimis aptekusį elgetą Lozorių, apie turtingą jaunuolį. Todėl Jėzus sako, kad taip sunku turtuoliui įžengti į Dangaus Karalystę. Kai kas gali Kristui prilipinti komunisto etiketę, tačiau, kai Viešpats kalbėdavo apie šiuos dalykus, sakė Pranciškus, jis žinojo, kad už turtų slypi piktoji dvasia, „Pasaulio kunigaikštis“. Todėl jis kartą pabrėžė: „Negali tarnauti dviem šeimininkams: Dievui ir pinigui“.

Taip pat šios dienos Evangelijos skaitinyje pastebime priešprieša tarp turtuolių ir vargšės našlės. Turtuoliai dėjo savo dovanas į aukų skrynią, o viena vargšė našlė – įmetė du smulkius pinigėlius. Šie turtuoliai nepanašūs į  turtuolį iš pasakojimo apie elgetą Lozorių, jie nėra blogi. Jie atrodo kaip geri žmonės, kurie, nuėję į Šventyklą, paaukojo. Šiuo pasakojimu Viešpats nori pasakyti ką kita, atkreipdamas dėmesį į vargšę našlę, kuri įmetė daugiau už visus, nes įmetė viską, ką turėjo.

Našlė, našlaitis, migrantas, svetimšalis buvo labiausiai vargstantys Izraelio visuomenėje, jie būdavo minimi kalbant apie vargšus. Našlė iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui, nes pasitikėjo Dievu, ji buvo Palaiminimų moteris, labai dosni, įmetusi viską, nes Viešpats yra daugiau už viską. Šis Evangelijos skaitinys kviečia, kad ir mes būtume dosnūs, pasakė popiežius.

Pasaulyje skurstančiųjų statistikos apie badu mirštančius, nesočiai pavalgančius ir vaistų negaunančius sergančius vaikus, apie kuriuos kasdien pasakojama naujienų laidose ir laikraščiuose, akivaizdoje verta paklausti savęs: „Kaip tai išspręsti?“ Imae susirūpinti, kaip daryti gera.

Kai žmogus, turintis šiek tiek pinigų klausia savęs, ar jo menkas įnašas yra naudingas, pasak popiežiaus, jis yra naudingas tiek, kiek du smulkūs našlės pinigėliai.

Tai pašaukimas į dosnumą. Tai kasdienos dalykas, kurį turime prisiminti ir savęs paklausti: kaip tapti dosnesniam vargšams, stokojantiems, kaip jiems dar daugiau padėti, „jei mėnesio gale vos suduriame galus?“. Tačiau atlieka bent kelios monetos. Susimąstyk: jų pakaks, kad būtum dosnus.

Prisiminkime, anot Pranciškaus, mažus dalykus. Pavyzdžiu, apsižiūrėkime savo kambariuose, spintose: kiek juose porų batų: viena, dvi, trys, keturios, penkiolika, dvidešimt... Kiekvienas gali patikrinti ar neturi per daug. Vienas prelatas turėjo keturiasdešimt porų batų! Jei turi tiek daug, padovanok pusę! Kiek daug nenešiojamų ar tik kartą per metus nešiojamų rūbų. Dalytis tuo, ką turime – tai būdas būti dosniems.

Popiežius papasakojo pažinojęs vieną moterį, kuri prekybos centre, be daiktų sau, skirdavo dar dešimt procentų sumos nupirkti produktų vargšams.

Būdami dosnūs galime daryti stebuklus. Reikia mažų dalykų ir mažų kiekių dosnumo. Galbūt to nedarome, nes nepagalvojame. Evangelijos žinia skatina pagalvoti: „Kaip tapti dosnesniam?“ Bent šiek tiek dosnesniam.

Tačiau visuomet aplanko baimė. Nes yra dar viena liga: tai šiandienos liga, kliudanti dosnumui. Švaistymosi liga.

Jai būdingas nuolatinis daiktų pirkimas. Popiežius prisiminė, kad, kai gyveno Buenos Airėse, būdavo specialūs prekybos turizmo skrydžiai kas savaitgalį. Penktadienio vakarą prisipildydavo lėktuvas, žmonės skrisdavo dešimt valandų į kitą kraštą, visą šeštadienį ir dalį sekmadienio apsipirkinėdavo. Paskui sugrįždavo. Tai didelė mūsų laikų švaistymo liga.

Nesakau, kad visi mes tai darome, ne, – kalbėjo Pranciškus. – Tačiau švaistymas, kai išleidžiame daugiau nei mums reikia, kai nepakankamai santūriai gyvename, yra dosnumo priešas. Tuo tarpu dosnumas, rūpestis vargšais – ką galiu padaryti, kad pavalgytų, apsirengtų – sukelia kitą reakciją: praplečia širdį, ją sukilnina.

Todėl reikia kilnios širdies, priimančios visus. Turtuoliai, kurie paaukojo, buvo geri, o našlė – šventoji, – sakė popiežius, ragindamas žengti dosnumo keliu, pradedant nuo namų, prisimenant daiktus, kurie nereikalingi, bet gali būti tinkami kitam, pasirenkant santūresnį gyvenimo būdą.

Reiškia prašyti Viešpatį, kad jis išvaduotų mus iš labai pavojingo švaistymosi blogio, kuris paverčia vergais, daro priklausomus nuo išlaidavimo, kuris yra liga. Prašykime šios Viešpaties malonės: dosnumo, kilnesnės širdies ir didžiadvasiškumo, – sakė popiežius. (SAK / Vatican News)

Švaistymosi liga ir dosnumo stebuklas

 

2018 lapkričio 26, 17:15
Skaityk viską >