Paieška

Vatican News
Lapkričio 5 dienos Šventosios Mišios Lapkričio 5 dienos Šventosios Mišios  (Vatican Media)

Popiežiaus ryto homilija: „Meilės veltumas yra visuotinis“

Pirmadienio ryto Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kuo artimo meilė skiriasi nuo savanaudiškos meilės, apie vienybę ir tai, kas ją griaužia.

Dienos skaitiniuose apaštalas Paulius laiške Filipiečiams tvirtino: „padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų“ (Fil, 2, 1–3).

O evangelistas Lukas perduota tokius Viešpaties žodžius: „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“ (Lk 14, 12–14).

Artimo meilė nemenkina kito

Jėzaus žinia, pasak Šventojo Tėvo, yra aiški: artimo meilė apima ne vien tuos, kurie yra mano draugai ar kurie man gali būti naudingi ateityje. Krikščioniškos meilės bruožas yra veltumas. Ir būtent tai jai leidžia būti visuotine, neatsirinkinėti žmonių, neskirstyti jų į grupes.

Apaštalas Paulius papildo, jog vaidai ir tuščiagarbystė, taip pat nesveikas varžymasis ardo vienybę, skaldo bendruomenę.

Iš varžymosi gimsta ir apkalbos, – kalbėjo Šventasis Tėvas, – nes daug žmonių jaučia, kad neauga, tačiau, norėdami pasirodyti aukštesni už kitą, jį sumažina apkalbomis. Tai būdas sunaikinti žmones.  Tad Paulius sako – tegu nebūna vaidų bendruomenėje. Vaidai yra kova, kurioje siekiama sutraiškyti kitą. Tai bjauri kova: kartais atvira, regima, kartais mūvint baltomis pirštinėmis, tačiau visada skirta sutrypti kitą ir išaukštinti save. Kadangi pats nesu itin dorybingas, geras, tai sumažinu kitą, kad būčiau už jį aukštesnis. Vaidai yra vien savo interesų siekimo kelias.

Tai šeimą, bendruomenę naikinantis kelias, pakartojo popiežius, primindamas ne tokius retus atvejus, kai vaikai susivaidija dėl tėvų palikimo. Kartu su vaidais petys į petį eina ir tuščia puikybė, manymas, jog esi geresnis už kitus.

Viešpats, anot popiežiaus, nurodo kitą kelią: duok nesitikėdamas gauti atgal, nesirūpindamas, ar kiti elgsis taip pat; sėk vienybę atsisakydamas vaidingumo ir tuščios garbės. Taip, mažais gestais, yra kuriama tikra taika.

2018 lapkričio 05, 14:19
Skaityk viską >