Paieška

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. „Aukok, o ne mokėk už sakramentus“

Lapkričio 9-ąją Bažnyčia mini Laterano bazilikos – popiežiaus katedros ir visų bažnyčių „motinos ir galvos“ – pašventinimo sukaktį. Mišių Žodžio liturgijoje skaitoma Evangelijos pagal Joną ištrauka apie prekiautojų išvarymą iš Jeruzalės šventyklos.

Atėjęs į Jeruzalės šventyklą Jėzus „rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų“. Dievo namai paversti turgumi. Šventyklos kieme – ne Dievo garbintojai, bet stabmeldžiai. Jėzus negali to pakęsti. „Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus“.

Jėzaus uolumas dėl Tėvo namų ragina ir mus pagalvoti, kaip mes elgiamės su mūsų šventovėmis, bažnyčiomis, sakė popiežius. „Ar jos tikrai yra Dievo namai, maldos ir susitikimo su Viešpačiu namai, ar kunigai rūpinasi, kad taip būtų? O gal jos panašios į prekybos namus? Kelis kartus esu matęs – ne čia, Romoje, bet kitur – pakabintus kainoraščius. „Kaipgi? Mokestis už sakramentus?“ „Ne, ne. Tai auka.“ Jeigu kas nori ką paaukoti, teįdeda savo auką į aukų dėžutę, kad niekas nematytų, kiek aukojama. Tikriausiai išgirsime atsakymą, kad reikia pinigų Bažnyčios išlaikymui. Taip, reikia išlaikyti Bažnyčią. Tikintieji turi pareigą ją išlaikyti, tačiau aukomis, o ne mokėdami už sakramentus“.

„Pagalvokime, kaip mes švenčiame sakramentus, minėjimus. Užeini į bažnyčią ir nežinai, kur atsidūrei – šlovinimo vietoje, Dievo namuose ar „salonėlyje“. Šventė virsta pasaulietiniu renginiu. Tai tiesa, kad liturgija turi būti graži, tačiau graži nereiškia supasaulėjusi. Neturi būti stabmeldžiaujama dievui pinigui. Pagalvokime apie save: ar esame uolūs dėl savo bažnyčių, ar jas gerbiame?“

Visi esame nusidėjėliai, sakė Pranciškus. „Tačiau čia kalbu ne apie tavo ar mano nuodėmes, bet klausiu: ar mūsų neužvaldė stabas, viešpats pinigas? Nes kai nusidedi, Viešpats, Gailestingasis Dievas, atleidžia ir tu eini pirmyn. Tačiau jei tu garbini kitą viešpatį – dievą pinigą – esi sugedęs stabmeldys. Ne nusidėjėlis, bet sugedęs žmogus. Sugedimas prasideda nuo stabmeldystės, nuo sielos pardavimo dievui pinigui, dievui valdžiai“. (JM / VaticanNews)

„Aukok, o ne mokėk už sakramentus“
2018 lapkričio 09, 14:15
Skaityk viską >