Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Šventosios Dvasios „raugas“ krikščionio širdyje

Jėzaus mokyme dažnai girdime žodį „raugas“. Kaip raugas iš vidaus kelia, keičia tešlą, iš kurios bus kepama duona, taip krikščionis yra pašauktas iš vidaus keisti pasaulį, kuriame jis gyvena.

Penktadienio Mišių Evangelijoje kalbama ir apie kitokį „raugą“: „Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės“, sako Jėzus. „Šis raugas pavojingas. Saugokitės jo. Tai veidmainystė. Jėzus nepakenčia veidmainystės, viso to paradinio, mandagaus išorinio grožio, kuriuo dangstomas viduje įsiveisęs blogis. Jėzus sako: „Iš išorės esate gražūs, bet viduje jūs supuvę, jūsų viduje – mirtis ir griuvėsiai“. Šis raugas neugdo, nekelia, bet smukdo. Tai ne į išorę, bet į save, į vidų nukreiptas egoizmas. Jis neturi jokios ateities. Visai kas kita gerasis raugas – jis kelia, augina. Jo padedami mes augame kaip tikrieji paveldėtojai“.

Apie mums skirtą paveldą kalbama penktadienio Mišių pirmajame skaitinyje. Laiške Efezo krikščionių bendruomenei šv. Paulius sako, kad mes esame „paženklinti Šventąja Dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas“. Šventoji Dvasia yra „raugas“, skatinantis krikščionis eiti pirmyn, – sakė Pranciškus. „Kartais jie suklysta, bet tuoj pat pasitaiso; kartais pargriūna, bet tuoj pat keliasi; nusideda, bet gailisi. Jie visą laiką orientuoti į išorę, į ateitį, į jiems pažadėtą palikimą. Krikščionys džiaugiasi, nes jiems pažadėtas dar didesnis džiaugsmas – Dievo šlovės regėjimas. Paulius sako, kad „raugas“, kurį savyje turi šie žmonės, yra Šventoji Dvasia, juos skatinanti šlovinti Dievą, siekti Dievo garbės“.

„Jėzus įspėja: „Saugokitės fariziejų raugo!“  Krikščionių raugas yra Šventoji Dvasia, skatinanti išeiti iš savęs, ugdanti, vedanti per visus sunkumus, taip pat ir per nuodėmes, bet visada su viltimi. Šventoji Dvasia yra vilties, šlovinimo ir džiaugsmo versmė. Jei žmogaus širdyje yra Šventosios Dvasios „raugas“, jis nepraranda džiaugsmo, su viltimi įveikia problemas ir sunkumus. Veidmainiai nežino, kas yra džiaugsmas“. (JM / VaticanNews)

Šventosios Dvasios „raugas“ mumyse
2018 spalio 19, 12:44
Skaityk viską >