Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Nuolankumas, meilumas, kantrumas

Nuolankumas, meilumas, kantrumas. Nuo jų priklauso taika mūsų namuose ir pasaulyje, – sakė popiežius Pranciškus, Šv. Mortos namų koplyčioje penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas pirmajame skaitinyje girdėtus šv. Pauliaus žodžius.

Įkalintas, visų apleistas, vienišas šv. Paulius kreipiasi į susiskaldžiusius krikščionis ir prašo neužmiršti savo pašaukimo kilnumo. „Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais“, rašo jis Efezo bendruomenei.

Mes esame susigyvenę su konfliktais, – sakė Pranciškus. Mūsų nestebina nesantaika, karai, apie kuriuos kasdien praneša spauda ir televizija. Nors ir bandoma taikintis, skelbiamos paliaubos, pasirašomos taikos sutartys, tačiau jų nesilaikoma. „Matome, kad ir pasaulinės organizacijos, sukurtos tam, kad saugotų žmonijos vienybę, šiandien jaučiasi bejėgės: vienų pasipriešinimas, kitų šališki interesai neleidžia susitarti. O tuo metu vaikai neturi ko valgyti, negali lankyti mokyklų, būti ugdomi; trūksta ligoninių, nes karas viską paverčia griuvėsiais. Mumyse pačiuose glūdi polinkis griauti, kariauti, nesutarti su kitais. Šį polinkį mūsų širdyse pasėjo mūsų priešas, žmoniškumo griovėjas velnias. Paulius, šiandien girdėtoje laiško ištraukoje, mums rodo kelią į vienybę ir taiką“.

„Jei norite, kad tarp jūsų būtų taika ir vienybė, būkite nuolankūs ir meilūs. Mums, kurie taip dažnai vienas prieš kitą keliame balsą, vienas kitą įžeidinėjame, Paulius siūlo meilumą ir kantrumą. „Liaukis! Atverk širdį“. Bet ar gana tų trijų mažų dalykų? „Taip, tačiau reikia kantriai eiti pirmyn“. Ar įmanoma šitaip pasiekti vienybę? „Taip, bet reikia su meilumu kantriai ir nuolankiai keliauti“. Paulius labai praktiškas ir jis mums duoda labai praktiškus patarimus: „Su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Pakęskite vieni kitus“.

Mes puikiai žinome, – sakė popiežius, – kad tai nelengva, kad labai greitai imame smerkti, kaltinti, atsiranda atstumas. Nesutaria ir pykstasi netgi tos pačios šeimos nariai. Velnias mato mūsų karus ir džiaugiasi. Dėl to, turime nuolankiai priimti tai, kad visi esame nusidėjėliai, kad visi turime trūkumų. Turime kantriai vieni kitus pakęsti.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad šv. Pauliaus raginimas „sergėti vienybę taikos ryšiais“ panašus į Jėzaus prašymą, kad jo mokiniai būtų viena. Taip pat ir šios dienos liturgijoje po pirmajame skaitinyje skambėjusio Pauliaus „himno vienybei“ ir Jėzus Evangelijoje kalba apie santarvę ir vienybę: „Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasistenk dar kelyje su juo susitarti“.

„Jėzus pataria: Nuo pat pradžių stenkis sutarti, iš karto bandyk susitaikinti, būk nuolankus, meilus, kantrus. Šiais trimis mažais dalykais įmanoma sutaikinti visą pasaulį, nes šie trys dalykai – tai laikysena, kurios mus moko Jėzus. Jis nuolankus; jis romus; jis viską atleidžia. Šiandien reikia taikos pasauliui; reikia taikos mums, mūsų šeimoms, mūsų visuomenei. Pradėkime namuose nuo šių trijų paprastų dalykų:  kantrumo, meilumo, nuolankumo. Eikime šiuo keliu: visada siekime vienybės, visada stenkimės ją sutvirtinti. Viešpats mums tepadeda eiti šiuo keliu“.  (JM / VaticanNews)

Popiežiaus homilija. Nuolankumas, meilumas, kantrumas
2018 spalio 26, 13:02
Skaityk viską >