Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Kryžius – pralaimėjimas ir Dievo pergalė

Penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukodamas Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventės Mišias, homilijoje popiežius Pranciškus kvietė medituoti Jėzaus pralaimėjimą, kuris tuo pačiu yra jo didžioji pergalė prieš nuodėmę ir mirtį.

Kontempliuodami kryžių, krikščionių simbolį, mes kontempliuojame pralaimėjimo ir tuo pat metu pergalės ženklą. Ant kryžiaus sužlugo viskas ko žmonės laukė iš Jėzaus, visos žmonių į jį sudėtos viltys. Nebijokime kontempliuoti šio skaudaus pralaimėjimo momento. „Paulius, kalbėdamas apie Kryžiaus slėpinį, naudoja labai stiprius žodžius: Jėzus visiškai nusižemino, visiškai susinaikino, apiplėšė save, prisiėmė visas mūsų nuodėmes, visą pasaulio nuodėmę, tapo visų žeminamu pasmerktuoju. Paulius nebijojo matyti šio pralaimėjimo, o tai gali ir mums padėti sunkiomis valandomis, gali ir mūsų pralaimėjimuose padėti suprasti, kad kryžius krikščionims yra pergalės ženklas“.

Jėzaus kryžius yra ir mūsų pergalės ženklas, pergalės prieš mūsų priešą, senąją gyvatę, didįjį kaltintoją. „Jėzus sako Nikodemui, kad kai jis bus iškeltas, kiekvienas kuris jį tiki bus išgelbėtas. Jėzaus iškėlimas reiškia velnio žlugimą. Jėzaus Kryžius turi mus traukti prie savęs. Turime neišleisti jo iš akių, nes jis yra mūsų jėga, kad galėtume eiti pirmyn. Velnias yra nugalėtas, tačiau kaip sakydavo Bažnyčios tėvai, jis kaip pririštas piktas šuo. Nesiartinkime prie jo, kad neįkąstų. Jei tu leidiesi sugundomas, jei artiniesi prie jo, norėdamas jį paglostyti kaip mielą šunytį, žinok, kad tau blogai baigsis“.

Mes galime saugiai eiti pirmyn su nuodėmę ir mirtį ant Kryžiaus nugalėjusiu Kristumi, kuris kelionei mums dovanoja savo Šventąją Dvasią. „Kryžius mus moko, kad gyvenime būna pralaimėjimų ir pergalių. Turime sugebėti pakelti pralaimėjimus, kantriai juos ištverti, taip pat ir tuos pralaimėjimus kai nusidedame, nes Jisai jau už viską sumokėjo. Turime prašyti Viešpatį atleidimo, neleisti, kad mus gundytų tas pririštas šuo. Būtų labai gražu, kad šiandien ramiai pabūtume 5, 10, 15 minučių priešais kryžių, kuris kabo mūsų namuose ar žiūrėdami į rožinio kryželį. Žiūrėkime į jį. Jis yra pralaimėjimo ženklas. Dėl jo žmonės persekiojami ir žudomi. Tačiau jis yra ir mūsų pergalės ženklas, nes ant jo įvyko Dievo pergalė“.   (JM / VaticanNews)

Kryžius – pralaimėjimas ir Dievo pergalė
2018 rugsėjo 14, 14:43
Skaityk viską >