Paieška

Vatican News
Popiežiaus Pranciškaus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje birželio 8d Popiežiaus Pranciškaus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje birželio 8d  (Vatican Media)

Gailestingumo darbai yra Jėzaus išmokytas meilės kelias

Dievo meilė yra begalinė. Jos didumas yra matomas jos mažume ir švelnume, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Pasak popiežiaus, Kristus neprašo pamokslavimo apie meilę, o, kaip Jis pats, nuolat vykdyti mažus konkrečius darbus.

Bažnyčioje penktadienį minima Švč. Jėzaus Širdies iškilmė ir popiežius Pranciškus pradėjo Mišių homiliją sakydamas, kad šiandien yra Dievo meilės šventė. Jis šiai temai paskyrė penktadienio Mišių komentarą.

Dievas visuomet myli pirmas

Šventasis Tėvas visų pirma priminė, kad tai ne mes Dievą pamilome, o Jis pirma pamilo mus, Jis pirmas myli. Tai yra tiesa, kurią pranašai paaiškindavo primindami migdolo žiedą, kuris pavasarį pražysta pirmasis. Toks yra Dievas, jis visuomet pirmas: jis pirmas mūsų laukia, jis pirmas mus pamilsta, jis pirmas mums padeda.

Beribė Dievo meilė

Tačiau Dievo meilė nėra lengvai suprantama. Mišių skaitinyje apaštalas šv. Paulius kalba apie „nesuvokiamus Kristaus turtus“, apie neregimą slėpinį.

Tai meilė, kurios negalime suprasti. Kristaus meilė viršija visą pažinimą. Viršija viską. Dievo meilė nepamatuojama! Pasak vieno poeto, „Ji kaip jūra -  be krantų, be dugno“. Tarsi beribė jūra. Turim stengtis suprati šią meilę, kurią gauname.

Viešpats amžių bėgyje apreiškė savo meilę. Ozėjo knyga primena, kad Dievas apreiškė savo meilę ne prievarta, bet patraukdamas prie savęs gerumu ir meile. Pasiklausykime skaitinio: „Aš pats mokiau savo tautą vaikščioti, savo rankose ją nešiojau, aš ja rūpinausi“. Dievas savo rankose nešiojo taip, kaip tėvas.

Kaip apreiškia Dievas savo meilę? Dideliais dalykais? Ne, jis tampa mažu, mažu, mažutėliu, per gerumą ir meilę. Jis visai sumažėja, priartėja. Per priartėjimą, sumažėjimą Jis mums leidžia suprasti savo didelę meilę. Didumas suprantamas per mažumą.

Didumas mažume

Dievas galop atsiunčia savo Sūnų, tačiau jį atsiunčia įsikūnijusį, o Sūnus pažemina save iki mirties. Tai Dievo meilės slėpinys: didžiausias didumas išreiškiamas mažiausiame mažume. Pasak popiežiaus, tai taip pat leidžia suprasti krikščionišką gyvenimą.

Dievo meilė mažuose dalykuose

Kai Jėzus moko, koks turėtų būti krikščionio elgesys, jis pasako nedaug, o išdėsto tą garsųjį protokolą (Mato evangelijos pasakojimą apie Paskutinį Teismą, Mt 25), pagal kurį visi mes būsime teisiami. Ir ką jis sako? Jis nesako „Manau, Dievas toks“, „Suprantu Dievo meilę“, ne. Aš Dievo meilę atskleidžiau mažuose dalykuose: pavalgydinau alkaną, pagirdžiau ištroškusį, aplankiau ligonį, kalinį. Gailestingumo darbai, sakė popiežius, yra meilės kelias, kurio Jėzus nuolat mus moko pagal Dievo meilę. Tai didinga.

Ne didelės prakalbos apie meilę, o konkretūs darbai

Nereikia didelių prakalbų apie meilę, o vyrų ir moterų, kurie gebėtų šiuos mažus dalykus atlikti Jėzui ir Tėvui. Gailestingumo darbai yra šios meilės tęsinys, ji padaro mus mažais, mus pasiekia, o mes juos tęsiame. (SAK / Vatican News)

Gailestingumo darbai yra Jėzaus išmokytas meilės kelias
2018 birželio 08, 16:16
Skaityk viską >