Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Mokėti atlyginimą „vokelyje“ – mirtina nuodėmė

Marijos, Krikščionių pagalbos šventės pirmajame skaitinyje skamba griežtas apaštalo Jokūbo įspėjimas: „Turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų [...] Štai šaukia […] darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote.

Ketvirtadienio rytą Mišias šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus aukojo už Kinijos katalikų ir visą „kilniąją kinų tautą“. Šią dieną – gegužės 24-ąją – liturgijoje minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Krikščionių pagalbą, kasmet minima 2008 m. popiežiaus Benedikto XVI įvesta maldos diena už Kinijos katalikus.

Lietuvoje šią dieną buvo švenčiama Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, šventė įvesta 2013 m. ir kasmet minima ketvirtadienį po Sekminių.

Marijos, Krikščionių pagalbos šventės pirmajame skaitinyje skamba griežtas apaštalo Jokūbo įspėjimas: „Turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų [...] Štai šaukia […] darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote [...]. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai“ (Jok 5,1-6).

„Vargas jums, turtuoliai“, pakartojo Jokūbo įspėjimą popiežius, pradėdamas homiliją ir pridūrė, kad jei šiandien kunigas per pamokslą taip kalbėtų, tai ko gero kitą dieną spauda jį apšauktų komunistu. „Bet juk neturtas yra pačiame Evangelijos centre. Neturtas yra Jėzaus mokymo centre. „Palaiminti vargdieniai (turintys vargdienio dvasią)“ – tai pirmasis palaiminimas. Jis apibrėžia Jėzaus tapatybę. Taip Jėzus prisistato grįžęs į savo miestelį, Nazaretą, ir sinagogoje tardamas: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams“. Mes, pridūrė popiežius, dažnai esame linkę šiuos žodžius nutylėti, priskirdami juos socialinių reikalų ir politikos sričiai. Ne! Tai tikra Evangelija.

Kodėl apaštalas Jokūbas taip griežtai smerkia turtuolius? Nes jie stabmeldžiauja turtui, sakė Pranciškus. Jėzus juk įspėjo, kad neįmanoma tarnauti dviem šeimininkams: Dievui ir pinigams.  Jokūbas pamini labai konkretų nusikaltimą: turtuoliai „nusuka“ darbininkų užmokestį. Jokūbas čia kalba ne kaip koks profsąjungininkas, bet įkvėptas Šventosios Dvasios. „Vargas jums, kurie išnaudojate žmones, kurie išnaudojate darbą, kurie mokate  atlyginimus „vokeliuose“, kurie nesumokate pensijos įmokų, kurie neišleidžiate atostogų. Vargas jums! Toks „nusukinėjimas“, toks nesąžiningumas yra nuodėmė. „- Bet, tėve, aš juk kiekvieną sekmadienį dalyvauju Mišiose, aš esu katalikas, priklausau katalikų draugijai, dalyvauju maldos novenose...“ Bet ar sąžiningai atsilygini už darbą? Toks neteisingumas yra mirtina nuodėmė. Tu negyveni Dievo malonėje. Ne aš tai sakau. Tai sako Jėzus. Tai sako apaštalas Jokūbas. Turtai atitolina nuo antrojo įsakymo, nuo įsakymo mylėti artimą“.

Tad ką daryti turtingam žmogui? Melstis ir apsimarinti, atsakė į savo paties klausimą Pranciškus. „Viešpats tau davė turtus, kad jie būtų naudingi ir kitiems žmonėms, kad jo vardu padėtum kitiems žmonėms. Deja, turtai turi ir didelę gundymo galią ir mes dažnai neatsispiriame gundymui, tampame turtų vergais“. (JM / VaticanNews)

Popiežius: vargas jums, kurie stabmeldžiaujate turtams
2018 gegužės 24, 12:57
Skaityk viską >