Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija: Jėzus Danguje dirba ir meldžiasi už mus

Dangus nėra nuobodumo vieta, kaip kad gali kai kam atrodyti, o susitikimas su Jėzumi. Tai pasakė popiežius Pranciškus, kalbėdamas penktadienio rytą Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje. Šventasis Tėvas kalbėjo apie Dievo pažadėtą amžiną laimę. Mes einame per gyvenimą būdami tikri, palaikomi šio pažado.

 Saulius Augustinas Kubilius – Vatikanas

Popiežius homilijoje rėmėsi Mišių Žodžio liturgijos pirmuoju skaitiniu iš Apaštalų darbų knygos, kuriame perduodama šv. Pauliaus kalba, pasakyta Antiochijos sinagogoje. Apaštalas sako, kad Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jėzaus ir jį pasmerkė, bet jis po mirties prisikėlė. „Ir mes jums skelbiame gerą naujieną apie protėviams duotąjį pažadą: jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų“.

Eiti branginant Dievo pažadą

Tauta pradėjo savo ėjimą brangindama šį pažadą ir būdama tikra, kad yra „išrinktoji tauta“. Tauta, dažnai neištikima, pasitikėjo pažadu žinodama, kad Dievas ištikimas. Todėl ji žengė pirmyn, pasitikėdama ištikimybe Dievu.

„Taip pat mes esame pakeliui. Einame keliu, einame, tačiau eidami iškeliam klausimą: „Taip, eiti tai einame, tačiau kur link?“ – „Taip, einame į Dangų!“ –„O kas tai yra, Dangus?“ Mes būtent tada pradedam slidinėti atsakymuose, gerai net nežinom, ką atsakyti „Kas yra Dangus?“ Dažnai galvojame apie abstraktų Dangų, tolimą Dangų, Dangų, kuriame visiems gera būti... o kai kas svarsto: „būti Danguje amžiams... bus nuobodu“. Ne, tai nėra Dangus, tęsė popiežius Pranciškus. Mes einame link galutinio susitikimo su Jėzumi. Dangus yra susitikimas su Jėzumi.“

Jėzus dirba vardan mūsų, meldžiasi už mus

Pasak popiežiaus, turim įsisąmoninti tokią mintį: „Einu per gyvenimą, kad sutikčiau Jėzų“. Šis susitikimas leis būti amžinai laimingiems. Tačiau ką tuo metu veikia Jėzus? – klausė popiežius ir atsakė: - jis nesėdi tik laukdamas manęs, tačiau, kaip kad sako Evangelija, jis dirba mums. Jis pats juk yra pasakęs: „Tikėkite manimi“ ir „Einu jums paruošti vietos“. O koks yra Jėzaus darbas? Užtarimas, užtariančioji malda.

„Jėzus meldžiasi už mane, už kiekvieną mūsų. Tačiau mes turime tai kartoti, kad įsitikintume: Jis ištikimas ir Jis meldžiasi už mane. Dabar, šią akimirką.“

Jis ištikimas ir rengia mums vietą

Popiežius Pranciškus prisiminė Jėzaus žodžius per paskutiniąją Vakarienę, kai Petrui pažadėjo: „Melsiuosi už tave“. Tą, ką pasakė Petrui, jis pasakė visiems mums: „Meldžiuosi už tave“.

Todėl kiekvienas mūsų turime sakyti: „Jėzus melžiasi už mane, dirba, mums rengia vietą. Jis ištikimas. Jis ištikimas ir jis tai daro, nes taip pažadėjo. Dangus bus šis mūsų susitikimas su Viešpačiu, kuris iškeliavo parengti mums vietos, parengti kiekvieno susitikimą su juo. Tai leidžia semtis pasitikėjimo, didina mūsų pasitikėjimą.

Jėzaus užtarimas

Jėzus yra užtarimo kunigas, iki pasaulio pabaigos. „Viešpats teleidžia mums suprasti, kad esame pakeliui su šiuo pažadu; Viešpats tesuteikia malonę pažvelgti į viršų ir atminti: „Viešpats meldžiasi už mane“. (Vatikano radijas)

Jėzus Danguje dirba ir meldžiasi už mus
2018 balandžio 27, 15:43
Skaityk viską >