Paieška

Europos Tarybos rūmai Strasbūre Europos Tarybos rūmai Strasbūre 

Europos Taryba pagerbė Kolpingo draugiją

Europos Taryba oficialiai padėkojo draugijai už jos visuotinį įsipareigojimą vieningos Europos idėjos įgyvendinimui. Prieš 175 metus įkurta katalikų organizacija jau 50 metų turi stebėtojos statusą Europos Taryboje.

Europos Taryba paskelbė pareiškimą, kuriame draugijos įkūrėjas kun. Adolfas Kolpingas (1813–1865) pagerbiamas kaip svarbus socialinis reformatorius. Taip pat primenama, kad 1991 m. jis buvo paskelbtas Katalikų Bažnyčios palaimintuoju.

„Europos Taryba yra dėkinga, kad tokios organizacijos kaip Kolpingo draugija padeda visuomenei suvokti ypatingą žmogaus orumą ir žmogaus teises, įtvirtintas Europos žmogaus teisių konvencijoje“, – rašoma Europos Tarybos pareiškime. Taip pat primenama, kad Kolpingo draugija buvo viena aktyviausių organizacijų, siekusių ugdyti  demokratinį sąmoningumą iš komunistų valdžios išsivadavusiose Vidurio ir Rytų Europos šalyse.

Kolping Europa, kaip tarptautinė nevyriausybinė organizacija, jau 50 metų turi stebėtojos statusą Europos Taryboje. Kovo mėn. sukako 50 metų, kai 1974 m. buvo oficialiai suteiktas stebėtojos statusas, leidžiantis jai bendradarbiauti su Europos Tarybą sudarančių šalių vyriausybėmis, parlamentais, vietinės valdžios institucijomis ir pilietinės visuomenės atstovais. (jm / Kathpress / Vatican News)

2024 birželio 19, 15:06