Paieška

Jeruzalė Jeruzalė  (AFP or licensors)

Jeruzalėje gyvenantis misionierius: vengti veiksmų, kurie pagilintų krizę

Taikos Šventojoje Žemėje nebus tol, kol sprendimai bus palikti tik Palestinos ir Izraelio vadovų rankose. Šventajai žemei ir visiems Artimiesiems Rytams reikia didelio masto taikos konferencijos. Tuo įsitikinęs belgas Afrikos misionierių (vad. baltųjų tėvų) kunigas Fransas Bouwenas, daugiau kaip 50 metų gyvenantis Jeruzalėje.

Šis kunigas daug metų buvo labai aktyvus ekumeninio dialogo skatintojas, nuo 1969 iki 2015 m. jis redagavo Artimųjų Rytų krikščionių gyvenimą įdėmiai sekantį žurnalą Proche Orient Chrétien. Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra Fides pirmadienį, rytojaus dieną po Izraelio ir sąjungininkų atremtos Irano dronų ir raketų atakos, paskelbė šio kunigo komentarą apie taikos perspektyvas Šventojoje Žemėje ir visuose Artimuosiuose Rytuose.

Pasak kunigo F. Bouweno, ekstremalias situacijas ir sukrėtimus, vykstančius Artimųjų Rytų geopolitinėje scenoje, reikia analizuoti su blaiviu realizmu, tačiau dabar matome, kad veiksmai, kurie pastaruoju metu čia vyksta, ir priežastys, kurios juos lemia, yra pernelyg įkrauti emocijomis. Todėl neįmanoma nuspėti, ko dabar galima tikėtis. Belgas kunigas mano, kad popiežius Pranciškus sekmadienį po vidudienio maldos nurodė vienintelį būdą, kuriuo įmanoma išvengti dar blogesnių dalykų. Visų pirma reikia susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių įsukti Artimuosius Rytus į naują smurto spiralę, galinčią panardinti visą regioną į visuotinį karą, kuris neišvengiamai turėtų rimtų pasekmių visame pasaulyje, sakė Pranciškus sekmadienį. Tarptautinė bendruomenė turi daryti spaudimą, kad konflikto dalyviai susėstų prie bendro stalo rimtoms deryboms, kurių tikslas – ieškoti politinio sprendimo ir sukurti stabilią padėtį visuose Artimuosiuose Rytuose.

Jeruzalėje gyvenantis belgas kunigas nemano, kad gali būti sėkmingos derybos vien tik tarp izraeliečių ir palestiniečių, nes nelygybė tarp abiejų šalių yra pernelyg didelė. Taip pat akivaizdu, kad du galimi konflikto sprendimai  – dvi valstybės dviem tautoms arba viena bendra valstybė su vienodomis teisėmis ir pareigomis visiems – šiuo metu atrodo žmogiškai neįgyvendinami. Būtent dėl to reikalinga plataus masto taikos konferencija.

Antra vertus, reikia atsiminti, kad ir šiandien Šventojoje Žemėje abiejose konflikto pusėse yra daug žmonių, norinčių gyventi kartu ir kurti geresnį pasaulį visiems. Kunigas paminėjo konkretų pavyzdį – vaikų netekusius tėvus, izraelietį ir palestinietį, kuriuos prieš keletą dienų priėmė popiežius Pranciškus. Kunigas Fransas Bouwenas taip pat pridūrė, kad jis gyvenąs Jeruzalės senamiestyje ir pro savo namų langus matąs Via Dolorosa – Kristaus kančios kelią. Didžiosios savaitės ir Velykų apeigos skleidė solidarumo ir taikos dvasią, taip pat per Verbų sekmadienio procesiją krikščionys parodė troškimą ištikimai sekti paskui Jėzų jo kančios keliu, tikėdami, kad šis kelias veda į Prisikėlimą. Optimizmo įkvėpė ir musulmonai per neseniai pasibaigusį ramadaną maldingai ramiai kiekvieną vakarą rinkdavęsi maldai Jeruzalės al-Aqsa mečetėje. Šventojoje Žemėje yra daug taikiai gyventi trokštančių žmonių, tačiau politiniam sprendimui reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos. (jm / Vatican News)

2024 balandžio 16, 15:33