Paieška

Mokiniai Pakistane Mokiniai Pakistane  (ANSA)

Tarptautinė raštingumo diena. Popiežiaus sveikinimas UNESCO konferencijai

Rugsėjo 8-ąją kasmet minima Tarptautinė raštingumo diena, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) įvesta 1965 m. Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė sveikinimą šia proga Paryžiuje surengtos konferencijos dalyviams.

UNESCO generalinei direktorei Audrey Azoulay adresuotame laiške kardinolas rašo, kad popiežius Pranciškus yra artimas visiems, kas tarptautiniu, nacionaliniu ir vietos lygmeniu visame pasaulyje siekia pašalinti neraštingumą. Mokėjimas skaityti ir rašyti, galimybė mokytis daro lemtingą įtaką kiekvieno žmogaus vystymuisi, jo darniai integracijai į bendruomenę ir aktyviam bei veiksmingam dalyvavimui visuomenės pažangos procese, rašo kardinolas perduodamas popiežiaus padėką UNESCO už visas iniciatyvas, kuriomis siekiama kelti pasaulyje raštingumo lygį.

Su raštingumu pirmąja šio termino prasme, tai yra sugebėjimu skaityti ir rašyti, yra susijusios ir kitos raštingumo formos, kurios irgi lemtingai svarbios siekiant ginti žmogaus orumą ir darnų visos žmonijos sambūvį. Kardinolas savo laiške visų pirma mini taikos vertės suvokimą. Pasaulyje, draskomame konfliktų ir įtampos, labai svarbu nepriprasti prie karo ir nesantaikos žodyno. Mokytis taikos žodyno reiškia atkurti dialogo vertę, geranoriškumą kitų žmonių atžvilgiu ir pagarbą jiems. Kita svarbus veiksnys – tai skaitmeninis raštingumas. Skaitmeninė revoliucija ir dirbtinio intelekto vystymas sparčiai plečia mūsų prieigą prie informacijos ir galimybę bendrauti. Tačiau vis dar egzistuoja didelė skaitmeninė atskirtis – milijonai žmonių neturi galimybės naudotis informacinėmis technologijomis. Dar viena kardinolo paminėta raštingumo forma – tai atsakomybės už mūsų bendrus namus suvokimas. Reikia mokytis taupiau vartoti žemės išteklius ir santūriau gyventi, skatinti tvarią politiką ir ekonomiką, užtikrinančią gyvenimo kokybę visiems pasaulio gyventojams.

Kardinolo laiškas UNESCO vadovei baigiamas patikinimu, kad popiežius remia visas iniciatyvas, kuriomis stengiamasi kelti raštingumo lygį, meldžiasi už visus šioje srityje dirbančius žmones, taip pat siunčia apaštališkąjį palaiminimą šiemetinės Tarptautinės raštingumo dienos proga Paryžiuje surengtos konferencijos dalyviams. (jm / Vatican News)

2023 rugsėjo 08, 15:52