Paieška

Etiopija Etiopija 

Šveicarijos „Caritas“: pamirštamos ilgai trunkančios krizės

Šveicarijos tarptautinio bendradarbiavimo tarnyba, finansiškai remianti laisvės, saugumo ir solidarumo iniciatyvas pasaulyje, 2025–2028 metų laikotarpiui paskyrė paramos Ukrainai už daugiau kaip pusantro mlrd. eurų (1,6 CHF). Visas paramos paketas šiam laikotarpui – 11,45 mlrd. CHF. Šveicarijos „Caritas“ kritiškai įvertino naują valdžios paramos strategiją.

Šveicarijos federalinė taryba žada didinti humanitarinę paramą, tuo pat metu drastiškai mažinti tarptautinio bendradarbiavimo mastus, pažymėjo Caritas. Kartu pastebima, kad net 13 procentų paramos skiriama tik vienam kraštui – Ukrainai, tuo metu tik 8 procentai skiriami dešimčiai vadinamųjų „užmirštų krizių“.

Norvegijos NVO Norwegian Refugee Council (Nrc) kasmet sudaromame dešimties užmirštų krizių 2023 m. sąraše įrašyti trys Afrikos ir du Pietų Amerikos kraštai, kurie nuo seno kliaunasi Šveicarijos Caritas teikiama parama: Burkina Fasas, Etiopija, Malis, Kolumbija ir Venesuela. Tai kraštai, kurių gyventojų, ypač iškeldintų žmonių, kančios retai sukelia atgarsį tarptautiniu mastu, jie gauna nedaug paramos arba visai jos negauna ir yra nepastebimi diplomatijos. Tačiau įvardytų penkių kraštų situacija tebėra labai sunki, primena Šveicarijos Caritas. Krizės apima visas gyvenimo sritis: ekonomiką, politiką, visuomenę, saugumą, aplinką – nuolat kartojasi sausros ir potvyniai. Šių krizių pasekmės gresia milijonų žmonių egzistencijai, pažymėjo Šveicarijos Caritas, paraginęs neužmiršti šių kraštų likimo.

Ir dar viena Šveicarijos Caritas pastaba: nors Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos šalyse tebesitęsia daug humanitarinių krizių, Šveicarijos visuomenėje plinta tam tikras nuovargis. Tikrai išskirtinės situacijos laikomos normaliomis ir dėl to pamirštamos ilgai trunkančios krizės. (SAK/Vatican News)

2023 rugsėjo 15, 14:48