Paieška

Robert'as Schumanas Robert'as Schumanas 

Briuselyje Mišiomis paminėtos R. Schumano mirties 60-osios metinės

Pirmadienio, rugsėjo 4 d., vakarą Europos Sąjungos vyskupų komisijos generalinis sekretorius kun. Manuel Barrios Prieto aukojo Mišias, kuriomis buvo paminėtos Robert'o Schumano mirties 60-osios metinės. Buvo meldžiamasi už jo paskelbimą palaimintuoju.

Prancūzų politikas Robert'as Schumanas, suvienytos Europos idėjos skelbėjas ir vienas Europos Sąjungos pradininkų, mirė 1963 m. rugsėjo 4 d. Jis buvo ne tik daug nuveikęs politikas, bet ir uolus tikintysis. 1990 m. Prancūzijos Meco vyskupijoje buvo pradėta jo beatifikacijos byla. Pasibaigus dieceziniam procesui, 2004 m. byla buvo perduota Vatikano Šventųjų skelbimo kongregacijai. 2021 m. birželio 19 d. buvo paskelbtas herojiškųjų dorybių dekretas ir nuo tos dienos R. Schumanas vadinamas garbinguoju Dievo tarnu.

Būtina stengtis, kad dėl mūsų visuomenes  slegiančių problemų neprarastume vieningos Europos idealo. Izoliacijoje ir uždarume niekas neturi ateities, R. Schumano mirties 60-ųjų metinių proga italų katalikų žinių agentūrai SIR duotame interviu pasakė Europos Sąjungos vyskupų komisijos (COMECE) pirmininkas vyskupas Mariano Crociata.

R. Schumanas tikėjo, kad po Antrojo pasaulinio sukurti stabilūs Europos tautų santykiai užkirs kelią naujam karui. Pasak vyskupo M. Crociata, ši žinia nebuvo iki galo priimta, todėl karas vėl sugrįžo pas mus. Dėl to šiandien būtina sustiprinti ir sukonkretinti diplomatines pastangas tiek užpultos Ukrainos, tiek šalies agresorės atžvilgiu. Europos Sąjunga turi atlikti pagrindinį vaidmenį. Europa taip pat turi stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, ypač su Afrikos žemynu. Politikams taip pat būtina susimąstyti, ar jų sakomi žodžiai, įstatymų leidybos iniciatyvos ir priimami politiniai sprendimai iš tiesų tarnauja tvarios gerovės siekimui.

Paminėjęs ateinančiais metais vyksiančius rinkimus į Europos Parlamentą COMECE pirmininkas pabrėžė, kad reikia visomis išgalėmis priešintis vieningos Europos idealo nykimui, dėl kurio kaltos problemos, kamuojančios Europos šalių visuomenes ir kai kuriose šalyse augantis nepasitenkinimas Europos Sąjunga ir jos centrinėmis institucijomis. Izoliacijoje ir uždarume niekas neturi ateities, o pasitraukimas iš jau nueito kelio reikštų pasiekimų praradimą, didėjančius konfliktus ir ekonominę krizę. Ukrainoje vykstantis karas turėtų būti baisus įspėjimas apie visus pavojus, kurie kyla, kai tautos susiskaldo ir užsidaro savyje, pabrėžė vyskupas M. Crociata. (jm / Vatican News)

2023 rugsėjo 05, 12:25