Paieška

Deportuotų žydų atminimo ženklai Deportuotų žydų atminimo ženklai 

Kas gelbėjo žydus ir kodėl? Romoje rengiamas tarptautinis simpoziumas

Ką sako archyvai apie Holokaustą – ar žydų gelbėjimas vyko, ar neįvyko? Tai klausimai į kuriuos atsakymų ieškos garsūs akademikai, istorikai ir teologai spalio 9–11 d. tarptautiniame simpoziume Romoje. Jame bus pristatyta medžiaga iš Popiežiškojo Biblijos instituto apie žydų gelbėjimą Romos vyskupijos parapijose ir vienuolynuose.

„Nauji popiežiaus Pijaus XII pontifikato dokumentai ir jų reikšmė katalikų žydų santykiams“ – tai Grigaliaus universitete  rengiamo simpoziumo tema. Dalyviai septyniose sesijose sieks iš naujo pažvelgti į kontroversijas, susijusias su Pijumi XII ir Vatikanu Holokausto laikotarpiu ir į žydų-krikščionių santykius pagal naujus atradimus, iškylančius iš Vatikano archyvų analizės, kurie pasak konferencijos rengėjų yra labai svarbūs.

Simpoziumo dalyviai diskutuos apie Pijaus XII laikyseną fašizmo, nacizmo ir komunizmo atžvilgiu, Vatikano požiūrį į Holokaustą ir nusistatymą dėl tautų ir religijų įtakos popiežiaus aplinkai, prelatams ir pasauliečiams, rasistinių įstatymų plitimą ir taikymą Europoje, žydų gelbėjimą ar ne, ypač kiek tai susiję su Romos žydų deportacijomis prieš 80 metų (1943 spalio 16 d.), popiežiaus diplomatų ir nunciatūrų atsiliepimą į karo pabėgėlių krizę ir Holokausto baisumus, Vatikano paramą nacių ir Ašies šalių nusikaltėliams, įskaitant pokario metu tarptautinių karinių tribunolų karo nusikaltimais nuteistus vokiečius. Taip pat bus apžvelgti keliai, atvedę iki 1965 m. deklaracijos Nostra Aetate – pamatinio Vatikano II Susirinkimo dokumento, kuriuo Bažnyčia, po dvejų dešimtmečių nuo Holokausto pasmerkė antisemitizmą ir pabrėžė gilų ryšį tarp krikščionybės ir judaizmo. (SAK/Vatican News)

2023 rugsėjo 18, 14:05