Paieška

Lionginas Virbalas Lionginas Virbalas 

L. Virbalas: Darius ir Girėnas – drąsos ir pasiaukojimo žinia mūsų laikų žmonėms

Pirmadienį, liepos 17 d., suko 90 metų nuo lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties. Sekmadienį jų žūties vietoje vyko iškilmingas minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos prezidentai.

JAV lietuviai – buvęs Lietuvos karinių oro pajėgų kapitonas Steponas Darius ir civilinės aviacijos lakūnas Stasys Girėnas – norėdami išgarsinti Lietuvą nedideliu lėktuvu, pavadintu Lituanica, 1933 m. liepos 15 d. rytą iš Niujorko pakilo skristi į Kauną. Tai buvo vienas pirmųjų transatlantinių skrydžių. Tikslo jie nepasiekė: abu lakūnai žuvo liepos 17 d. paryčiais lėktuvui sudužus miške netoli Vokietijos Pamario regiono Soldino miestelio (šiandien tai Lenkijos Vakarų Pamario Myslibužas). Katastrofos vietoje 1936 m. buvo pastatytas paminklas, sukurtas pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą. Po Antrojo pasaulinio karo šiai teritorijai atsidūrus Lenkijos valstybės sudėtyje paminklą prižiūrėjo Lenkijos lietuviai, jų iniciatyva buvo pradėti rengti ir lakūnų žūties minėjimai. Labai iškilmingai buvo paminėtas Dariaus ir Girėno žūties penkiasdešimtmetis 1983 m. liepos 17 d. Tuo metu iš komunistų režimo jau pradėjusioje vaduotis Lenkijoje surengta iškilmė sutraukė labai daug dalyvių.

Dariaus ir Girėno skrydžio ir tragiškos mirties 90-ųjų metinių minėjimas prasidėjo Mišiomis, sekmadienio rytą aukotomis Ščecino arkivyskupijos katedroje. Joms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Minėjimas miške lakūnų žūties vietoje prasidėjo sekmadienio vidudienį. Jame dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos prezidentai. Iškilmės prasidėjo žodžio liturgija lietuvių ir lenkų kalbomis, kuriai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas ir Ščecino arkivyskupas Andrzejus Dzięga.

„Mūsų tautų gebėjimas švęsti vieni kitų pergales ir pagerbti žuvusiuosius įgyja lemiamą reikšmę ypač sunkiu metu, kai Rusija tęsia brutalią agresiją prieš Ukrainą“, – sekmadienį sakė Lietuvos prezidentas. Jis taip pat padėkojo už tai, kad Lenkijoje gražiai puoselėjamas lietuvių lakūnų atminimas.

Lenkijos prezidentas taip pat kalbėjo apie abiejų šalių bendradarbiavimą, kuris yra labai svarbus atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją. „Esu giliai įsitikinęs, kad Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimas, artumas ir panašus požiūris į mus supančias grėsmes yra neįkainojamas turtas ne tik dabartinių iššūkių, bet ir ateities akivaizdoje“, – sakė Lenkijos prezidentas.

Paminklas Dariaus ir Girėno žūties vietoje
Paminklas Dariaus ir Girėno žūties vietoje

Arkivyskupo Liongino Virbalo kalba per žodžio liturgiją (įrašas iš TVBNews transliacijos):

„Minime 90-ąsias Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio metines. Šis žygis nepasiekė tikslo – Kauno oro uosto, bet tai nesumažino jo išliekamosios vertės. Jis įkūnijo drąsą, veržlumą ir tėvynės meilę. Sujungė Lietuvą su išeivija. Drąsūs lakūnai Amerikoje gavo išsilavinimą, turėjo pažangią techniką, savo tautiečių palaikymą, bet jų žvilgsnis krypo į tėvų žemę. Šiandien šis Dariaus ir Girėno žygis jungia Lenkijos ir Lietuvos tautas. Dėkoju Lenkijos žmonėms už išlaikytą šios vietos atminimą ir Lituanicos žygio pagerbimą.

Teko laikyti rankose vieną iš laiškų, kuriuos gabeno Darius ir Girėnas. Paėmę pašto siuntas į lėktuvą jie surinko lėšų savo kelionei. Drauge jie patys tapo savitu laišku, drąsos ir pasiaukojimo žinia savo meto ir ateities žmonėms.

Sukūręs žmogų Dievas pakvietė puoselėti jo kūrybą, stengtis nugalėti natūralius iššūkius, įveikti pavojingus tolius. Meldžiu, kad šiandien Ukrainos, Europos ir viso pasaulio žmonėms nereikėtų kovoti su tamsiomis agresijos jėgomis, o kad visi galėtume tiesti kelią į taikią ir teisingą, kūrybingą ir kiekvieno žmogaus orumą palaikančią ateitį.

Šiandien, kaip ir kiekvieną sekmadienį, šventėme Mišias prisimindami mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Per savo tariamą pralaimėjimą – mirtį ant kryžiaus – jis tapo visų gelbėtoju. Tikime, kad tikras ir nuoširdus pasiaukojimas niekada nėra veltui. Tegul drąsus Dariaus ir Girėno žygis bei atkakli ukrainiečių kova už savo laisvę mus visus kviečia nuoširdžiai darbuotis, kad įgyvendintume savo kilnius siekius ir tepadeda išlaikyti viltį ir tikėjimą.“

2023 liepos 17, 10:38