Paieška

S. Cichanouskaja Europos Bažnyčių Tarybos susitikime Taline S. Cichanouskaja Europos Bažnyčių Tarybos susitikime Taline 

S. Cichanouskaja: diktatūros bijo tikėjimo žmonių

Birželio 14–20 dienomis Taline vykstančioje Europos Bažnyčių Tarybos generalinėje asamblėjoje vieną iš pagrindinių pranešimų skaitė Baltarusijos opozicijos lyderė Svjatlana Cichanouskaja, ne kartą citavusi popiežiaus Pranciškaus encikliką „Fratelli tutti“ ir brolybės idėją. „Religinių bendruomenių, Bažnyčios ir pavienių krikščionių vaidmuo skatinant taiką visuomenėje, viltį tironijos sąlygomis ir prisidedant prie demokratinių permainų yra svarbus“, – sakė ji.

Vienas iš labiausiai siurrealistinių Rusijos pradėto karo Ukrainoje, vykdomo ir iš Baltarusijos teritorijos, aspektų yra tikinimas, kad jis pradėtas vardan brolybės. Tačiau trijų „broliškų tautų“ idėjai mirtiną smūgį bombarduodami Ukrainos miestus ir žudydami jos gyventojus sudavė būtent tie, kurie ją skleidė. Kai imperija kalba brolybę, dažnai tai tereiškia mirtiną apkabinimą mažesnėms tautoms.

Vis tik, pasak jos, yra kitokia brolybės idėja, kuri remiasi visų lygybe, nesiekia išnaudoti ar pakenkti. Tokios brolybės idealą randame „Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje“, tvirtinančioje, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu, būdami apdovanoti protu ir sąžine yra kviečiami elgtis vienas su kitu broliškai. Tokią brolių ir seserų dvasią, pasak jos, buvo galima justi 2020 metų rudenį paskelbtoje enciklikoje „Fratelli tutti“, masiniuose protestuose Baltarusijoje, perskaityti politinių kalinių, tarp kurių daug krikščionių, istorijose: daug iš jų nuteisti už tai, kad šiek tiek padėjo tiems, kuriuos režimas laiko savo priešais. Protestų metu pasklido posakis: „Baltarusis baltarusiui – baltarusis“, perfrazavęs žinomą lotynišką posakį „Žmogus žmogui vilkas“. Jo autorius buvo katalikas Vitoldas Ašurakas. Jis buvo areštuotas pakeliui iš maldos susitikimo, rankoje laikė rožinį. Malda ir tikėjimas buvo vieninteliai jo ginklai prieš valstybės prievartą. 2021 metų gegužės 21 dieną jis mirė, būdamas vos 50 metų. Daug kas mano, kad buvo nužudytas tų, kurie atmetė jo kvietimą brolybei. Jo mirties data paskelbta Solidarumo su baltarusių politiniais kaliniais diena.

Ne vienas, primena S. Cichanouskaja, kritikavo baltarusių protestų taikingumą, manė, kad baltarusiams pritrūko drąsos ir stiprybės pasipriešinti blogiui. Ir iš tiesų – blogio pozicijos stiprios, pilietinės iniciatyvos, teisės, laisvės pamintos, ypač po Rusijos invazijos į Ukrainą. Vis tik, pasak opozicionierės, ji su tokia kritika nesutinka: žmonės rodė drąsos stebuklus, tikėdami brolybe, teisingumu, sąžine, moralumu. Neatsitiktinai režimas pradėjo bausti paprasčiausiai už nuostatą prieš smurtą ar karą.

Tikėjimo žmonių indėlis į tokį įsitikinimą buvo ir yra kertinis: daug visų konfesijų dvasininkų prisidėjo prie laisvės judėjimo Baltarusijoje. O represyvus režimas, kaip ir daug kur pasaulyje,  stengiasi kontroliuoti tikėjimo žmones bauginimais arba privilegijomis, ne vien užtildyti, bet ir gauti pritarimą: liūdna matyti, kad neretai tai jiems pavyksta. Nuo 2020 metų 16 lotynų apeigų, 6 graikų apeigų katalikų kunigai, 12 protestantų ir 11 ortodoksų dvasininkų buvo represuoti Baltarusijos režimo: nubausti, įkalinti, išvyti, kankinti ir bauginti. Bendras politinių kalinių skaičius gali siekti 4000. 

Kita vertus, Ukrainai herojiškai priešinantis agresoriui, vėl kyla klausimas, ar neprievarta yra geras būdas priešintis tironijai? Ar galima kalbėti apie neprievartą ten, kur gali būti įvykdytas silpnųjų genocidas? Ar tai nėra naivi utopija, kad galima kreiptis į blogį meilės ir gėrio kalba, į kulkas atsiliepti gėlėmis? 2020 rudenį, priminė baltarusė, ji parašė laišką popiežiui, klausdama, kaip galima įgyvendinti brolybę? Šis klausimas išlieka. Bet taip pat galima pasakyti, kad karas nelaimimas nelaimint taikos. Ji laimima politiškai, ne karu. O politinis laimėjimas netvers, jei nebus moralus.

Čia glūdi didelė religinių, ekumeninių ir tarpreliginių organizacijų atsakomybė. Ar jos sugebės būti už teisingumą ir taiką, žmogaus orumą ir laisvę? Išlaisvinti, gydyti žaizdas, taikyti ir vienyti, neleisti piktnaudžiauti religija? 

„Žmonės, kuriuos tikėjimas moko nežudyti, nevogti, melagingai neliudyti, kurie Dievą gerbia labiau už politinius lyderius, kurių moralė stiprinama tikėjimu, yra nepaprastai pavojingi diktatūroms ir nepaprastai reikalingi demokratinėms valstybėms“, – sakė Svjatlana Cichanouskaja, kviesdama ekumeninę auditoriją Taline, kaip rašė ir popiežiui, melstis, kalbėti, ištiesti pagalbos ranką kenčiantiems nuo tironijos Baltarusijoje ir Ukrainoje, kalbėti apie tikrą taiką, tikrą brolybę ir tikrą meilę. (RK / Vatican News)

2023 birželio 16, 14:07