Paieška

Protestai Protestai 

Nikaragva: sandinistų susidorojimas su Katalikų Bažnyčia tęsiasi

Nikaragvoje vykstant antikatalikiškam persekiojimui, JAV vyskupai dar kartą patvirtina savo solidarumą su Nikaragvos Bažnyčia ir ragina tarptautinę bendruomenę toliau siekti atkurti taiką šioje Lotynų Amerikos šalyje.

Prezidento Danielio Ortegos autoritarinis režimas tęsia represijas ir atakas prieš Katalikų Bažnyčią Nikaragvoje, nepaisydamas JTO, viso pasaulio bažnyčių ir žmogaus teisių organizacijų pasipiktinimo.

Išsiųsti iš šalies dar dvi vienuolės ir kunigas. Uždraudus Didžiosios savaitės procesijas po atviru dangumi dėl tariamų saugumo problemų, kovo mėn. uždarius nunciatūrą Managvoje ir Nikaragvos ambasadą prie Šventojo Sosto Romoje, pastarosiomis dienomis vyriausybė išsiuntė dar dvi vienuoles ir klaretietį misionierių iš Panamos.

Santykiai tarp Nikaragvos vyriausybės ir Bažnyčios buvo įtempti nuo 2018 m. balandžio mėn., kai Nikaragvos valdžia žiauriai numalšino prieš režimą nukreiptų protestų bangą, kurie dar labiau paaštrėjo po prieštaringai vertinamų 2021 m. rinkimų, per kuriuos prezidentas Ortega buvo patvirtintas kitam mandatui. Sandinistų lyderis ne kartą kaltino vyskupus sudarius sąmokslą prieš jį. Prasidėjus krizei Bažnyčia, kuriai buvo uždrausta tarpininkauti, tapo kelių išpuolių taikiniu, prasidėjo vyskupų, kunigų ir vienuolių bauginimai, išsiuntimai. 2019 m. Managvos vyskupas augziliaras Silvio José Báezas buvo priverstas išvykti į tremtį, o 2022 m. kovą Nikaragvos apaštalinis nuncijus arkivyskupas Waldemaras Stanislawas Sommertagas buvo išsiųstas kaip persona non grata.

Įtampa vėl kilo vasarį, kai Matagalpos vyskupas Rolando Álvarezas buvo nuteistas kalėti daugiau nei 26 metus, jam atimta pilietybė, kai atsisakė būti išsiųstas į JAV su kitais 222 sulaikytais oponentais.

Praėjusią savaitę per televiziją Nacionalinės taikos dienos proga Ortega vėl apkaltino Nikaragvos Vyskupų Konferenciją ir Vatikaną, pavadindamas „demonais“ ir „nusikaltėliais“, kaltindamas juos dėl 2018 m. balandžio mėn. protestų. Kalbėdamas apie neseniai uždraustus Velykų renginius po atviru dangumi, sandinistų lyderis pakartojo, kad imtis tokių priemonių buvo nuspręsta siekiant užkirsti kelią tariamam visuomenės sukilimui prieš jį.

Nikaragvoje vykstantis antikatalikiškas susidorojimas ir toliau kelia didelį susirūpinimą ir Jungtinių Valstijų vyskupams. Praėjusią savaitę paskelbtame pareiškime JAV Katalikų vyskupų konferencijos Tarptautinio teisingumo ir taikos komiteto pirmininkas vyskupas Davidas J. Malloy dar kartą patvirtino solidarumą su Nikaragvos Bažnyčia. Pareiškime Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė ir visa tarptautinė bendruomenė raginama toliau dėti pastangas siekiant išlaisvinti vyskupą Álvarezą ir atkurti taiką bei teisinę valstybę šalyje.

(DŽ/Vatican News)

2023 balandžio 27, 13:30