Paieška

Kosta Rikoje surengtas protestas dėl vyskupo ir kitų areštų Nikaragvoje Kosta Rikoje surengtas protestas dėl vyskupo ir kitų areštų Nikaragvoje  (AFP or licensors)

Nikaragva suspendavo diplomatinius santykius su Šventuoju Sostu

Kovo 10 dieną Nikaragvos užsienio reikalų ministerija išsiuntė diplomatinę notą, kurioje nurodo, jog suspenduoja diplomatinius santykius su Vatikanu. Nota išsiųsta po to, kai popiežius interviu Nikaragvos režimą, kuriam vadovauja Danielis Ortega, realistiškai apibūdino kaip šiurkščią diktatūrą. Vyskupą 26 metams įkalinusiam, krikščioniškas žiniasklaidos priemones ir katalikišką universitetą uždariusiam režimui tai patogus pretekstas teisinti ir didinti spaudimą Katalikų Bažnyčiai.

Kaip rodo pastarųjų metų įvykiai, Danieliaus Ortegos režimas tampa vis labiau autokratiniu ir izoliuotu. Režimas, kuris kontroliuoja kariuomenę ir teisėsaugą, priima įstatymus, kurie leidžia susidoroti su kiekvienu pilietiniu balsu, smerkiančiu piktnaudžiavimus, įskaitant įvairias katalikų bendruomenės figūras – pasauliečius, dvasininkus. Jie kaltinami sąmokslu, melagingų žinių skleidimu, kenkimu nacionaliniam saugumui.

Galima priminti, kad prieš metus, 2022 kovo 12-ąją, Nikaragvos valdžia išsiuntė apaštalinį nuncijų  Waldemarą Stanislawą Sommertagą, įvairiais būdais represavo vietos katalikų bendruomenės balsus, kurie nerodė paklusnumo režimui, – areštavo ir įkalino aktyvesnius dvasininkus, uždarė katalikiškas radijo stotis ir interneto svetaines, uždraudė įvairias viešas bažnytinio gyvenimo formas, įskaitant tradicines, labai populiarias dabartinio gavėnios meto bei netrukus švęsimų Velykų procesijas. Skyrusi ilgas kalėjimo bausmes keliolikai dvasininkų, seminaristų ir pasauliečių, vasario 9-ąją dieną Nikaragva juos, kartu su kitais politiniais kaliniais, ištrėmė, atimdama pilietybę ir uždraudusi sugrįžti. Lėktuvą su 222 tremtiniais priėmė JAV. Tačiau Matagalpos vyskupas Rolandas Alvarezas, vienas iš kritiškų balsų, atsisakė išvykti savo noru ir palikti savo vyskupiją. Kitą dieną, 2023 vasario 10-ąją, teismas jam skyrė 26 metų įkalinimo bausmę ir pasiuntė į griežčiausio režimo kalėjimą. Galima pridurti, kad Danielis Ortega reguliariai pakartoja, kad vyskupai, klebonai ir popiežiai yra nusikaltėliai.

2023 kovo 10 dieną argentiniečių žinių svetainė „Infobae“ paskelbė interviu su popiežiumi Pranciškumi, kuriame teiravosi ir apie padėtį Nikaragvoje.

„Su didele pagarba, bet neturiu kitos išeities, kaip tik manyti, kad (Nikaragvai) vadovauja pusiausvyrą praradęs žmogus. Kalėjime yra vyskupas, labai rimtas, labai atsakingas žmogus. Jis apsisprendė liudyti ir nesutiko su tremtimi“, – sakė popiežius Pranciškus, pastebėjęs, kad tokie Nikaragvos režimo veiksmai neatitinka šiandienos ir primena grubių, šiurkščių praėjusio amžiaus diktatūrų – 1917 m. komunistinės diktatūros ar vėliau – Hitlerio diktatūros – elgesį.

Nepraėjo nei para, kai Nikaragvos valdžia pranešė, jog uždaro savo atstovybę prie Šventojo Sosto ir nurodė, kad turi būti uždaryta Šventojo Sosto atstovybė Nikaragvoje, kurioje vis dar rezidavo ir dirbo sekretorius. Tiesa, po pirmutinių žinių, jog Nikaragva nutraukė diplomatinius santykius su Vatikanu, patikslinta, jog formuluotė mažiau kategoriška – laikinai suspendavo diplomatinius santykius.

Kelias dienas prieš šį sprendimą Nikaragvos režimas žengė dar vieną nuoseklų visuomeninio ir pilietinio gyvenimo slopinimo žingsnį: kovo 6-ąją dieną atėmė juridinį statusą iš 20 verslo, prekybos, žemės ūkio bendrovių asociacijų. Nuo 2018 metų uždaryta virš 3000 įvairaus pobūdžio didelių ir mažų asociacijų. Kovo 7-ąją dieną pranešta, kad juridinis statusas atimamas iš Šv. Jono Pauliaus II universiteto, kurio pagrindinė būstinė yra Matagalpoje, kaip ir įkalinto vyskupo R. Alvarezo katedra, bei Savarankiško krikščioniško universiteto, kurio būstinė yra Leono mieste. Nurodyta, kad šių universitetų studentai bus priskirti valstybinėms įstaigoms, o jų nuosavybė atitenka valstybei. (RK / Vatican News)

2023 kovo 14, 13:11