Paieška

Pabėgėlis berniukas iš Mianmaro Bangladeše Pabėgėlis berniukas iš Mianmaro Bangladeše  (AFP or licensors)

JT konferencija kreipia dėmesį į globalią vandens krizę

JTO konferencija Niujorke kovo 22–24 dienomis siekė tarptautiniu mastu sutarti dėl bendrų tikslų sprendžiant su vandeniu susijusias problemas: milijardai žmonių pasaulyje gyvena jausdami geriamo vandens ir tinkamų sanitarinių sąlygų stygių.

Kovo 22–24 d. Niujorke vyko JT Generalinės asamblėjos konferencija, skirta vandens tematikai. Jos tikslas – pasauliniu mastu paspartinti bendrų sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą, kad būtų įveikti didžiuliai su vandeniu susijęs iššūkiai.

Konferencija surengta praėjus vos dviem dienoms po  JT Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 2023 m. ataskaitos paskelbimo. Kaip pabrėžė komisijos pirmininkas Hoesungas Lee, ataskaitoje akcentuojama, kad reikia skubiai imtis ryžtingesnių veiksmų, nes taip dar būtų įmanoma visiems užtikrinti gyventi tinkamą, tvarią ateitį.

Vanduo vaidina lemiamą vaidmenį klimato kaitos kontekste. Tai tvaraus vystymosi pagrindas. Tačiau naujausi Jungtinių Tautų pateikti duomenys rodo, kad pusė žmonijos – 3,6 milijardo žmonių – gyvena be tinkamų sanitarinių sąlygų, o vienas iš trijų žmonių pasaulyje – tai yra 2,3 milijardo – neturi sąlygų namuose nusiplauti rankų.

Niujorke vykusioje konferencijoje  diskusijos plėtojosi penkiomis pagrindinėmis temomis, dėl kurių valstybės narės susitarė rudenį vykusiame parengiamajame susitikime: vanduo sveikatai, vanduo tvariai plėtrai, vanduo klimatui, aplinkai, vanduo bendradarbiavimui, su vandeniu susijusių veiksmų dešimtmetis.

Konferencijoje kreiptas dėmesys kaip užtikrinti vandens ir sanitarinių priemonių prieinamumą ir tvarų vandens naudojimą visiems. Pasaulio sveikatos organizacijos kartu su JT vaikų fondu (UNICEF) vykdoma monitoringo programa atskleidė, kad aštuoni iš dešimties žmonių, kurie neturi bazinio geriamo vandens tiekimo, gyvena kaimo vietovėse, pusė jų gyvena mažiau išsivysčiusiose šalyse.

Pasaulinės vandens dienos, minėtos kovo 22 d., proga popiežius Pranciškus meldėsi už sėkmingus konferencijos rezultatus, išreikšdamas viltį, kad renginys paspartins iniciatyvas, padedančias tiems, kurie kenčia nuo vandens nepritekliaus.

(DŽ/Vatican News)

2023 kovo 24, 13:29