Paieška

Per keletą savaičių susirėmimuose Peru žuvo kone penkiasdešimt žmonių Per keletą savaičių susirėmimuose Peru žuvo kone penkiasdešimt žmonių 

Peru vyskupai apie naujausius neramumus: „Nežudyk!“

Naujas puslapis jau keletą savaičių didelių neramumų krečiamoje Peru, deja, suteptas žuvusiųjų krauju. 2023 m. sausio 9 dienos protestuotojų susirėmimuose su tvarkos palaikymo pajėgomis Chuliakos mieste, Puno departamente, krašto pietuose, žuvo mažiausiai 17 žmonių. „Nežudyk“, – Dievo priesaką primena Peru vyskupai.

2022 gruodžio pradžioje Peru parlamentas dėl pasikėsinimo surengti valstybės perversmą ir pažeisti demokratinę santvarką atstatydino 2021 metais netikėtai prezidento rinkimus laimėjusį socialistą Pedro Castillo Terronesą, kuris savo karjerą pradėjo dirbdamas mokytoju žemdirbių bendruomenėje. Parlamentas prezidentą atstatydino prieš pat jo ketinimą paleisti parlamentą ir valdžią perduoti nepaprastosios padėties vyriausybei. Reikia priminti, kad Pedro Castillo tapo penktuoju prezidentu per šešerius metus, kraštui kenčiant nuo korupcijos ir nusikaltimų aukščiausiame lygmenyje. Areštuotą prezidentą pakeitė jo politinė bendražygė Dina Boluarte, iki tol ėjusi viceprezidentės pareigas.

Gruodžio 7 dienos pareiškime Peru vyskupai buvusio prezidento Pedro Castillo veiksmus pavadino neteisėtais ir antikonstituciniais, paragino visas šalies institucijas apsaugoti demokratiją.

Tačiau P. Castillo šalininkai nepanoro susitaikyti su tokiais vertinimais ir pradėjo rengti protesto akcijas įvairiose vietose, reikalaudami jo sugrąžinimo į pareigas arba naujų rinkimų. Miestų gatvėse kilo susirėmimai su policija, kurių metų žuvo ir buvo sužeista žmonių.

„Smurtui ir bevaldystei – ne!“, – gruodžio 12 dieną paskelbė Peru vyskupų konferencija, išreikšdama užuojautą dėl žūčių, ragindama skubiai sugrąžinti rimtį, pabrėždama, kad protestai yra teisėti, bet turi būti taikūs, teisingi lūkesčiai turi būti išgirsti ir įgyvendinti, tačiau be smurto. Peru ganytojai išreiškė viltį, kad nacionalinė policija veiks griežtai laikydamasi įstatymų ir saugos žmones, o politinė klasė, pareigas ir atsakomybes turintys politikai rūpinsis visų gėriu.  

„Tegu visos Peru institucijos užtikrina šalies stabilumą, nes negalime sau leisti prabangos blogai valdyti savo Tėvynę. Mūsų mylima šalis neturi toliau skęsti nerime, baimėje ir netikrumo jausme. Mums reikia nuoširdaus dialogo, ramaus nusiteikimo, kad apsaugotume savo silpną demokratiją, išsaugotume teisėtumą ir išlaikytume mūsų žmonių brolybę. Smurtas nėra krizės ar nesutarimų sprendimas“, – rašė Peru vyskupai.

Deja, susirėmimai tęsiasi ir po sausio 9 dienos žūčių Chuliakos mieste bendras aukų skaičius artėja prie 50, dešimtys sužeistųjų. „Nežudyk“ – šį Dekalogo įstatymą savo kreipimosi antrašte pavertę Peru ganytojai naujausiame pareiškime pareikalavo žūčių ištyrimo ir kaltininkų, kad ir kuriai pusei jie priklausytų, patraukimo atsakomybėn, dar kartą pareiškė, kad protestai yra žmonių teisė, bet turi būti taikūs. Kita vertus, net jei protestai peržengia ribas, jų neproporcingomis jėgos priemonėmis neturi peržengti policija. Kraštui desperatiškai reikia socialinio, teisingo ir racionalaus dialogo, kad būtų pasiekta socialinė taika, nes kitaip valstybė bus griaunama pačių piliečių rankomis.

„Apgailestaujame, kad įvykiai Puno departamente vyko neteisėtais veiksmais iškraipant teisę protestuoti, ir, kita vertus, panaudojant pernelyg didelę jėgą. Abi situacijos yra smerktinos“, – priduria Peru vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Miguelis Cabrejosas. (RK / Vatican News)

2023 sausio 10, 13:46