Paieška

Protestas prieš valdžios neryžtingumą kovoje su pagrobimais Nigerijoje Protestas prieš valdžios neryžtingumą kovoje su pagrobimais Nigerijoje 

Nigerijoje užpulta klebonija, pagrobtas katechetas

Nesimato galo smurto ir pagrobimų bangai Nigerijoje. Krikščionių pagrobimai ir žudymas, ypač dvasininkų ir misionierių, tapo kone kasdieniu reiškiniu. Ketvirtadienį (sausio 19 d.) po įsiveržimo į Šv. Monikos katalikų parapijos kleboniją Kadunos valstijoje, Nigerijos vidurio šiaurėje, pagrobtas katechetas, nors įtariama, kad buvo norėta pagrobti kleboną.

Nusikaltėliai užpuolė parapijos kompleksą ketvirtadienio pavakare. Po šaudymo į orą jie akmenimis išlaužė namų duris, įsiveržė į bažnyčios, mokyklos ir klebonijos patalpas, viską išvertė ir ką rado išsinešė. Įvykio liudytojai įsitikinę, kad buvo ieškoma klebono, kunigo Jospeho Shekari, kurio nebuvo namuose. Vietoj jo užpuolikai suėmė ir surištą išsivedė parapijos katechetą Kefą Ishayą.

Šv. Monikos parapijos klebonas jau kartą išgyveno pagrobimo košmarą. 2022 vasario 6 d. jis buvo pagrobtas po panašaus užpuolimo ir po paros paleistas.

Praėjusį trečiadienį, sausio 18 d., pranešta, kad po keturias dienas trukusios nelaisvės buvo išlaisvintas Ado valstijoje pagrobtas Omu Ekiti parapijos klebonas kun. Michaelas Olubunimi Olofinladeil. Po išlaisvinimo kunigas buvo išvežtas į ligoninę.

Tą patį trečiadienį popiežius paprašė bendrosios audiencijos dalyvių melstis už sekmadienį, sausio 15 d., barbariškai nužudytą Minos vyskupijos kunigą Issacą Achi. „Kiek daug krikščionių kenčia smurtą: melskimės už juos!“ – paragino Romos vyskupas.

Pagrobimų ir smurto banga Nigerijoje užgriuvo ne vien katalikų bendruomenę. Sausio 17 d. Nigerijos spauda informavo, kad Ivo mieste, Osuno valstijoje, buvo pagrobti trys baptistų bendruomenės nariai, atnešę į sutartą vietą sumą pinigų – 6 mln. Nigerijos nairių arba apie 12 000 eurų – kaip išpirką dviem anksčiau pagrobtiems baptistams išlaisvinti.

Asociacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ metinėje ataskaitoje informuoja, kad pasaulyje per pastaruosius dvylika mėnesių nužudyta, pagrobta ar suimta apie 100 kunigų ir vienuolių. 2022 m. didžiausias nužudytų ir pagrobtų kunigų ir pašvęstųjų skaičius – apie 40 – užregistruotas Nigerijoje. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 24, 13:09