Paieška

Nužudyto ispanų zakristijono kūno siluetas Nužudyto ispanų zakristijono kūno siluetas  (ANSA)

Mirtinas išpuolis Ispanijos bažnyčiose – su džihadizmo braižu

Sausio 25 vakare Alchesirą, Ispanijos pakrantės miestą, sukrėtė išpuolis prieš dvi bažnyčias, kurio metu nužudytas vienos iš jų zakristijonas, sužeistas kunigas ir dar keli asmenys. Išpuolio aplinkybės rodo, kad užpuolikas gali būti radikalizuotas islamistas.

Pasak Ispanijos dienraščių, 25 metų Yasinas Kanza trečiadienio vakare įžengė į Šv. Izidoriaus parapijinę bažnyčią ir pradėjo agresyviai  ginčytis su ten buvusiais žmonėmis, sakydamas, kad jų tikėjimas neautentiškas ir kad jie turi atsiversti į islamą. Buvo išprašytas laukan, bet neilgai trukus grįžo su didele mačete rankose, nieko nelaukdamas prisiartino prie altoriaus, smogė kunigui ir jį sužeidė, kaip ir keletą kitų žmonių, kurie bandė jį sutramdyti. Išbėgęs iš Šv. Izidoriaus bažnyčios pasuko link kitos, už maždaug 500 metrų esančios La Palmos Dievo Motinos bažnyčios, kurioje pradėjo niokoti altorių ir užsipuolė jos zakristijoną. Šis mėgino išsigelbėti išbėgdamas į aikštę, tačiau užpuolikas pasivijo senyvą vyrą, keliskart smogė mačete ir mirtinai jį sužalojo. Netrukus po to užpuolikas buvo suimtas policijos. Ispanijos žiniasklaida praneša, kad, nors jis nebuvo teistas dėl kokių nors nusikaltimų, buvo stebimas policijos, o 2022 metų vasarą buvo gavęs nurodymą išvykti iš šalies, kaip neturintis teisės joje likti. Dėl išpuolio aplinkybių spėjama, kad jis gali priklausyti vadinamiesiems „vienišiems vilkams“: pavieniui suradikalėjusiems džihadistams. (RK / Vatican News)

2023 sausio 26, 12:54