Paieška

ES ir Ukrainos vėliavos ES ir Ukrainos vėliavos 

Ekumeninė delegacija susitiko su ES pirmininkaujančios Čekijos premjeru

Sunku surasti strateginę Europos Sąjungos vidinio ir išorinio gyvenimo sritį, kurios nebūtų palietęs karas Ukrainoje: nuo saugumo ir gynybos iki prekybos, gamybos grandinių, energijos, informacijos ir žodžio laisvės, migracijos ir pačios ES plėtros klausimų. „Laikas veikti, jei ES nori būti globaliu taikos veiksniu pasaulyje“, – susitikime su ES pirmininkaujančios Čekijos premjeru Petru Fiala pabrėžė ekumeninė delegacija.

Ekumeninę delegaciją sudarė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE), Europos Bažnyčių konferencijos (CEC), Čekijos katalikų vyskupų konferencijos ir Čekijos ekumeninės Bažnyčių tarybos vadovai arba atstovai.

Gruodžio 7-ąją Prahoje įvykusiame susitikime ekumeninės delegacijos nariai linkėjo Čekijos politiniams lyderiams sėkmingai koordinuoti įvairių ir sunkių dabartinių problemų sprendimą tuo pat metu išsaugant vertybes ir principus, kuriais Europos Sąjunga didžiuojasi, užtikrinti žemyno vienybę, iš savo pusės pabrėžė, kad religija negali būti naudojama antriniams tikslams pasiekti.

Galima pridurti, kad susitikimai tarp COMECE, kitų religinių organizacijų yra konkretus Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo realizavimas. Šios sutarties 17 straipsnis nustato, jog „Sąjunga gerbia ir nepažeidžia valstybių narių bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių statuso, nustatyto pagal nacionalinę teisę. Sąjunga vienodai gerbia filosofinių ir nereliginių organizacijų statusą, nustatytą nacionalinėje teisėje. Pripažindama tų bažnyčių ir organizacijų savitumą ir konkretų įnašą, Sąjunga palaiko su jomis atvirą ir skaidrų nuolatinį dialogą“.

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE), būdama viena iš šio dialogo dalyvių, dažnai pateikia savo vertinimus ir siūlymus svarbiausiais ES gyvenimo klausimais, tiesiogiai susijusiais su visų ES šalių narių katalikų gyvenimu. Vienas iš paskutinių pasiūlymų buvo pristatytas lapkričio pabaigoje ir pabrėžė poreikį rinkos ekonomikai tapti socialine ekonomika: kurti ne vien materialų turtą ir medžiagišką gerovę, bet taip pat sudaryti palankias sąlygas ir skatinti socialinių gėrių – solidarių ir draugiškų žmonių bei bendruomenių ryšių – kūrimą.

COMECE taip pat yra kritikavusi įvairias ES rezoliucijas ir politikos pasirinkimus, tačiau ši kritika visada išreiškiama kartu su įsitikinimu, jog pati ES yra didelis gėris europiečiams, taikos ir vystymosi Europos žemyne garantas. Tokioje perspektyvoje COMECE vicepirmininkas vyskupas Mariano Crociata italų katalikiškai žinių agentūrai SIR komentavo šiomis dienomis įsiliepsnojusį skandalą – belgų policijos areštus, remiantis politinės korupcijos įtarimais, ES Parlamento narių ir funkcionierių tarpe. Tarp įtariamųjų savo aukštu profiliu išsiskiria ES parlamento vicepirmininkė iš Graikijos Eva Kaili.

„Negalima visų suplakti į vieną krūvą, visus abstrakčiai ir lengva ranka delegitimuoti. Tai niekur neveda ir nėra naudinga. Geriau pasitikėti ir vertinti tuos, kurie gerai dirba, kad jie tai darytų dar geriau. Tegu šis įvykis būna proga augti, o ne pretekstas delegitimuoti ES institucijas ir bendrą kelią, kurio mums visiems reikia. Europoje be Europos Sąjungos negalime judėti į priekį. Naudoti šį epizodą ES delegitimavimui yra nesąžininga“, – pareiškė vyskupas M. Crociata, pridūręs, jog, kol nepaskelbtas nuosprendis, galioja nekaltumo prezumpcija ir kad jis, kaip italas, apgailestauja, jog belgų policijos tyrime minimi keli italai.  

„Rimčiausia viešojo gyvenimo problema yra moralinė žmonių kokybė. Negalima atskirti politikos, kaip demokratinio sprendimų priėmimo būdo, nuo žmonių moralinių savybių. Reikia, kiek įmanoma, būti budriems ir dėmesingiems, – sakė COMECE vicepirmininkas. – Šis epizodas dar labiau atitolina žmones nuo ES institucijų, tačiau asmenys, kurie naudojasi institucijomis asmeniniais ir korupciniais tikslais, yra mūsų visuomenės išraiška. Jie yra tokie pat piliečiai, kaip ir mes. Todėl reikia kolektyvinio sąmoningumo ir griežto teisingumo vykdymo, kad būtų nuteisti tie, kurie to nusipelno“ (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 13, 13:27