Paieška

Arkivyskupas B. Forte Arkivyskupas B. Forte 

Arkivysk. B. Forte: „Mes, Kalėdos ir Ukraina“

Žinomas italų teologas ir Chieti vyskupas Bruno Forte Kalėdų išvakarėse paskelbė mąstymą „Mes, Kalėdos ir Ukraina. Taikos ir teisingumo siekis“. Turime pasmerkti, pažymi jis, imperialistinį Putino karą prieš nepriklausomą valstybę, taip pat veidmainišką pacifizmą, kuris atmeta savigynos teisę. Skaudu, kad Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchas taikstosi su šiuo karu ir jį teisina.

„Šį apmąstymą apie Putino sukeltą karą Ukrainoje norėčiau pradėti prisimindamas savo bičiulio arkivyskupo Sviatoslavo Ševčuko, šios šalies Graikų Katalikų Bažnyčios vadovo, liudijimą per susitikimą Romoje, kuriame abu dalyvavome“, – rašo savo kraštiečiams arkivyskupas B. Forte tekste, kurį gruodžio 24-ąją paskelbė dienraštis Il Mattino. Pasak jo, ukrainietis arkivyskupas papasakojo, kaip su kitais religiniais atstovais – protestantais, katalikais, musulmonais – dalyvavo Bučos, Kyjivo priemiesčio, penkias savaites okupuoto Rusijos, bendros kapavietės su šimtais kūnų ortodoksų bažnyčios šventoriuje atkasime. Vienu metu scena tapo tokia širdį verianti, kad visi susirinkusieji suklupo ir raudojo, apimti sielvarto. Po to pasirodė kitų žinių apie nužudytų žmonių kūnus gatvėse, kai kurie jų buvo surištomis rankomis, apie tai, ką patyrė išsislapstę Bučos žmonės. 

„Vien šio pasakojimo pakaktų pasmerkti nusikalstamą operaciją, kurią pradėjo Putinas, įsiveržęs į suverenią valstybę ir griebęsis visų žiaurumų, kad palaužtų jos pasipriešinimą – ir tai jam nepavyko, – rašo arkivyskupas B. Forte. – Deja, Putino nežmoniškus veiksmus palaikė Maskvos patriarchas Kirilas, šiame kare įžvelgdamas „ne fizinę, o metafizinę reikšmę turinčią kovą“. Neslėpsiu, kad, ilgus metus dalyvavęs dialoge su Ortodoksų Bažnyčia, nuoširdžiai nuliūdau dėl to, kad Rusijos Bažnyčios vadovas stojo agresoriaus pusėn ir uždegė žalią šviesą apgailėtinam konfliktui. Tuo tarpu jį pasmerkė visos kitos Ortodoksų Bažnyčios.“

Pasak arkivyskupo, kalbant plačiau, tapome liudininkais to, kas, kaip manėme, daugiau nepasikartos po siaubingos II Pasaulinio karo tragedijos: kad siekiantis viešpatauti ir didinti galią agresorius užpuls laisvą, demokratinę tautą sunkiai iškovotų pilietinių teisių, socialinių pasiekimų ir taikos Europoje. Tai, kas įvyko, yra beprecedentis dalykas, išreiškiantis negailestingą ir nepriimtiną imperialistinę logiką: tikras karo nusikaltėlis smogė laisviems ir nekaltiems žmonėms.

Prieš šią barbarybę tuoj po Rusijos invazijos į Ukrainą garsiai prabilo popiežius Pranciškus, nusakęs ir pasmerkęs jokio pateisinimo neturinčias žudynes ar raketines atakas prieš senelius, vaikus, nėščias moteris, kalbėjęs apie milijonų žmonių priverstinę migraciją ir beviltišką padėtį tų, kurie gal net neturi kaip pabėgti. Pasak popiežiaus, tai nežmogiška ir didžiulė šventvagystė, kuri kėsinasi į žmogaus gyvybės šventumą.

„Už šią tragišką šventvagystę atsakingas Vladimiras Putinas: Dievo pasitelkimas nepateisinamai agresijai teisinti yra griežčiausio pasmerkimo vertas veiksmas. Tuo pat metu Putino piktžodžiavimas rodo, koks jis silpnas: nerasdamas kitų argumentų savo nusikalstamiems veiksmams pagrįsti, jis išdrįso barbarybes prieš tiek daug nekaltų žmonių teisinti kaip meilės broliškai tautai aktą“, – rašo arkivyskupas B. Forte.

Pasak jo, labiau nei bet kada anksčiau tikintieji turi prašyti Dievą taikos dovanos teisingume ir tiesoje, nes Putino pergalė reikštų grįžimą į tuos laikus, kai jėgos įstatymas galėjo sunaikinti įstatymo jėgą. Labai svarbu ir būtina jį sustabdyti. Taip, tikrai reikia atmesti perdėtą ir nieko nepaisantį karingumą. Tačiau reikia atmesti ir bet kokį veidmainišką pacifizmą, nes teisės į savigyną moralinis principas, taip pat krikščioniškas, yra neginčijamas. Tie, kurie teigia, kad Putinas nebūtų toks brutalus, jei ukrainiečiai būtų pasidavę, neigia tikrovę. Visas žmogiškas vertybes paminančiam puolimui užpultieji labai kilniai priešinasi. Ir jie gina ne vien save, bet ir, kaip nuolatos kartoja Volodymyras Zelenskis, kitas Europos šalis ir visą žmoniją. Anot italo arkivyskupo, dabar reikia eiti Pranciškaus rodomu keliu – aiškiai pasmerkti mirtinus Rusijos veiksmus ir dosniai remti tuos, kurie kenčia. Tuo pat metu dirbti kuriant dialogą, susitikimą ir ilgalaikę bei teisingą taiką tarp užpuoliko ir užpultojo.

„Tai prašymas, kuris turėtų skambėti tikinčiųjų maldoje Dievui, ateinančiam mūsų silpnumo ir švelnumo kupinoje prakartėlėje. Šiandien labiau nei anksčiau visiems reikia melsti teisingumo ir taikos Kalėdų“, – rašo B. Forte, Chieti vyskupas. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 27, 14:07