Paieška

Europos Sąjungos ir narių vėliavos Europos Sąjungos ir narių vėliavos 

Jauni katalikai kviečiami prisidėti prie ES politikos

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) inauguravo „COMECE jaunimo tinklą“, kuris turės patariamąją kompetenciją ir padės jauniems katalikams europiečiams dalyvauti Europos Sąjungos politikų formacijoje, pažymi kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas SJ, COMECE pirmininkas.

Tinklas COMECE Youth Net sudarytas iš jaunų žmonių, nuo 18 iki 35 metų, dvejiems metams deleguotų Europos Sąjungoje veikiančių vyskupų konferencijų. Tinklo buvo sumanytas po dviejų katalikiško jaunimo konferencijų 2021 ir 2022 m. birželio mėnesiais, surengtų COMECE, apie Europos ateitį.

Jaunimo tinklas bendradarbiaus su nuolatiniu COMECE sekretoriatu, galės parteikti savo žvilgsnį ir savo, jaunų žmonių, perspektyvą įvairiais politiniais klausimais ir socialinėmis temomis. Europos bendrajam gėriui reikia visų kartų. Kardinolas J.-C. Hollerichas palinkėjo, kad tinklas būtų ir brolybės vieta, kur susitinka broliai ir seserys iš skirtingų kultūrinių kontekstų. 

Ateinančiais mėnesiais COMECE jaunimo tinklo nariai bus pakviesti svarstyti ir aptarti tokius ES principus, kaip kad demokratija ir pamatinės teisės, bei pateikti savo indėlį 2023 metų COMECE asamblėjoje. Netrukus prasidėsiančios šiemetinės asamblėjos, vyksiančios Briuselyje spalio 12–14 dienomis, metu bus kalbama apie karščiausias šiandienines temas: socialines, ekonomines bei geopolitines Rusijos invazijos į Ukrainą pasekmes, ypatingą dėmesį skiriant energetikos krizei.

*

Kaip minėta, COMECE jaunimo tinklas išaugo iš jaunų katalikų, neabejingų Europos Sąjungos socialinėms ir politinėms aktualijoms, susitikimų. Paskutinysis susitikimas įvyko birželio mėnesį, jame svarstyta apie tai, koks popandeminis reformų planas būtų teisingas, apie ekologinę ir skaitmeninę tranziciją, apie demokratiją ir Europos vertybes: prie pastarosios temos COMECE asamblėja grįš 2023 metais. 2021 metų renginyje nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau kaip 100 jaunų katalikų, deleguotų vyskupų konferencijų arba priklausančių katalikiško jaunimo organizacijoms. 

*

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (lot. Commissio episcopatuum communitatis europaeae – COMECE) buvo įkurta 1980 m. Jai priklauso visų šalių – Europos Sąjungos narių – vyskupų konferencijų atstovai, o jei vyskupų konferencija neegzistuoja, kaip kad Liuksemburgo atveju, – diecezijos vyskupas. Tarp pagrindinių COMECE uždavinių: bendradarbiavimas su ES institucijomis aktualiose srityse, ES procesų stebėjimas ir vyskupų konferencijų narių informavimas bei jų nuomonių perdavimas ES institucijoms. Beje, Lisabonos sutarties 17-asis straipsnis įpareigoja Europos Sąjungos institucijas bendradarbiauti su Bažnyčiomis ir religinėmis bendruomenėmis. Tuo tarpu krikščionių pasauliečių dalyvavimas politiniame gyvenime, vadovaujantis savo įsitikinimais, yra demokratinės santvarkos užtikrinama teisė.

*

Iki karo Ukrainoje COMECE itin didelį dėmesį skyrė ekonomikos ir socialinio gyvenimo gaivinimo planams po pandemijos ir ne kartą popiežiaus Pranciškaus pabrėžtai nuostatai, jog iš krizės neišeisime tokie patys: išeisime arba blogesni, arba geresni. Kiekvienas turėtų stengtis, kad išeitume geresni. 2022 metų birželį COMECE išreiškė paramą Ukrainos tapimui ES dalimi. Ne kartą COMECE reagavo į tokius pasaulėžiūrinius klausimus, kaip kad aborto vadinimą žmogaus teise, siekiant tokį požiūrį primesti visoms valstybėms narėms, aiškiai peržengiant pačios ES susitarimų ir santvarkos kompetencijas. Kita vertus, popiežius Pranciškus ir jo pirmtakai ne kartą yra išreiškę padrąsinimą Europos Sąjungos projektui, jo potencialui užtikrinti žmogaus asmens orumą, gerovę ir taiką ne vien savo, bet ir kituose pasaulio regionuose. (RK/Vatican News)

2022 spalio 07, 14:03