Paieška

Devyniasdešimtmetis kardinolas J. Zenas eina į teismo posėdį (2022 m. rugsėjo 26 d.) Devyniasdešimtmetis kardinolas J. Zenas eina į teismo posėdį (2022 m. rugsėjo 26 d.) 

Honkonge prasidėjo kardinolo J. Zeno ir bendražygių teismas

Rugsėjo 26 d. Honkonge įvyko pirmasis teismo posėdis, kuriame atversta kardinolo Josepho Zeno Ze-kiuno ir dar keturių asmenų byla. Jos formali priežastis yra fondo, kurio tarybos nariais jie buvo, blogas reikalų tvarkymas, o tikroji – protestas dėl visuomenės demokratinių laisvių suvaržymo.

Galima priminti, kad 2019 m. Honkonge įvyko milijoninės manifestacijos, kontinentinei Kinijai sulaužius pažadą gerbti Honkongo autonomiją ir santvarką. Valdžia ėmėsi sistemingo pilietinių grupių persekiojimo: jos buvo uždraustos, jų aktyviausi nariai buvo areštuoti ir teisiami pagal naują įstatymą, kuris pilietinį protestą prilygino pasikėsinimui į nacionalinį saugumą ir bendradarbiavimui su priešiškomis jėgomis. 

2019 m. įsteigtas „Humanitarinės pagalbos fondas 612“ buvo skirtas suteikti pagalbą dėl pasipriešinimo valdžios savivalei areštuotiems, sužeistiems ir kitaip nukentėjusiems asmenims. Be devyniasdešimtmečio kardinolo Jozepho Zeno Ze-kiuno, nenuilstančio laisvės balso, teisminėn atsakomybėn patraukti ir kiti fondo tarybos nariai: buvęs Honkongo įstatymų leidėjas Cydas Ho, dainininkė Denisė Ho, advokatė Margaret Ng, akademikas Hui Po-Keungas.

Kol kas susilaikoma nuo kaltinimų maištavu prieš valdžią ar pasikėsinimu į nacionalinį saugumą. Jiems pateiktas kaltinimas dėl netinkamos humanitarinio fondo registracijos procedūros. Didžiausia gresianti atsakomybė yra piniginė bauda, šiek tiek viršijanti 1000 JAV dolerių. Kita vertus, politinė bylos potekstė yra akivaizdi ir po pirmo nuosprendžio galima tikėtis kitų.

Pateikus pirmuosius parodymus, pačiam kardinolui J. Zenui pasirodžius teismo salėje, nurodyta, kad kitas teismo posėdis įvyks spalio antroje pusėje. 

Kardinolo J. Zeno bylos nagrinėjimo išvakarėse viešą laišką italų dienraščio „Avvenire“ puslapiuose paskelbė kardinolas Ferdinando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas emeritas, daug metų tarnavęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, įskaitant Honkongą, kuriame asmeniškai susipažino su saleziečiu Josephu Zenu. 

Kardinolas J. Zenas (2018 m.)
Kardinolas J. Zenas (2018 m.)

„Teisme sakoma: kas žino, tekalba! Ir Jėzus neatsisakė kalbėti apie nuosprendį, kuris paženklino vieno žmogaus, kėlusio susižavėjimą ir religinę pagarbą, istoriją ir gyvenimą: Jono Krikštytojo byloje. Jonas mirė liudydamas tiesą, už kurią niekas nėra pranašesnis, pabrėždamas dieviškąjį įstatymą pagal žydų tradiciją“, – rašo kardinolas F. Filoni. 

Pasak jo, Jėzus taip pat sumokėjo už savąjį tiesos liudijimą. „Kas yra tiesa?“ ironiškai paklausė Pilotas per dramatišką teismo procesą, kuriame Nazarietis buvo kaltinamas Romos suvereniteto pažeidimu, už kurį grėsė mirties bausmė. Nuosprendis buvo paskelbtas ir Jėzus buvo pasmerktas gėdingai mirčiai, tačiau šis teismo procesas, likęs neužbaigtas, niekada nebebus pamirštas, kol žemėje bus skelbiama Evangelija. „Aš esu tiesa“, skelbė Jėzus, bet Piloto vertinimui tai nebuvo svarbu ir jis nusiplovė rankas. Šiomis dienomis vyksta dar vienas toks teismo procesas, taip Honkonge, mieste, kurį labai pamilo, pragyvenęs jame daugiau nei aštuonerius metus, rašo italų kardinolas „Liudijime apie kardinolą J. Zeną, atsidavusį Kinijos ir Bažnyčios sūnų“. 

Jis primena, kad kardinolas J. Zenas gimė ir užaugo Šanchajuje, kur jo šeima patyrė baisią japonų okupaciją ir viską prarado. Kardinolo meilė laisvei ir teisingumui subrendo šioje dirvoje. Jaunas kunigas išsiskyrė protu, įgijo platų išsilavinimą, buvo mėgstamas dėstytojas. Jis nevengė kritikuoti politinių sistemų, tačiau neteisė asmenų, palikdamas tai žmogaus širdį pažįstančiam Dievui. 

„Pagarba ir parama žmogui visada buvo jo žmogiškosios ir kunigiškosios sampratos kertinis akmuo, ir taip yra iki šiol, kai jis teisiamas Honkonge. Jonas Paulius II jį paskyrė vyskupu, o Benediktas XVI – kardinolu. Kai kurie mano, kad jo charakteris per aštrus. Bet kaip tokiu nebūti, susidūrus su neteisybe ir reikalaujant laisvės, kurią turėtų ginti kiekviena autentiška politinė ir pilietinė sistema?“

„Turiu paliudyti dar du dalykus: kardinolas J. Zenas yra „Dievo žmogus“. Kartais karštakošis, bet paklusnus Kristaus meilei, kuris norėjo jį padaryti savo kunigu, labai mylintis, kaip Don Bosko, jaunimą. Dėl to jis buvo mokytojas, kuriuo buvo tikima. Taip pat jis yra autentiškas kinas. Galiu pasakyti, kad niekas iš mano pažįstamų nebuvo toks ištikimas, kaip jis!“, – rašo kardinolas F. Filoni. 

„Teismo procese parodymai yra esminis dalykas. Kardinolas J. Zen neturėtų būti nuteistas. Jis yra atsidavęs Honkongo, Kinijos ir Bažnyčios sūnus, kurio nereikia gėdytis. Tai yra tiesos liudijimas.“ (RK / Vatican News)

2022 rugsėjo 28, 11:31