Paieška

Arkivysk. E. Peña Parra ir Jose Ramos-Horta, Rytų Timoro prezidentas Arkivysk. E. Peña Parra ir Jose Ramos-Horta, Rytų Timoro prezidentas  

Arkivysk. Peña Parra apie žmonių brolybę. Naujos nunciatūros inauguracija

Arkivyskupas Edgaras Peña Parra, Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas, lankėsi Rytų Timore, sostinėje Dilyje inauguravo naują nunciatūrą. Jis taip pat kalbėjo vietos katalikų universitete apie 2019 m. Abu Dabyje pasirašyto dokumento apie žmonių brolybę vardan pasaulio taikos ir sugyvenimo svarbą.

Šventojo Sosto valstybės sekretoriaus pavaduotojas naujosios nunciatūros inauguracijos proga išvyko į Rytų Timorą, kur susitiko su tautos lyderiais bei visuomenės atstovais. Nunciatūros inauguracijos metu kreipdamasis į Rytų Timoro vyriausybės atstovus, aukštus pareigūnus ir svečius, arkivyskupas E. Peña Parra sakė, kad „popiežius Pranciškus viliasi, kad ši naujoji apaštališkoji nunciatūra taps dar vienu konkrečiu popiežiaus rūpestingumo ženklu, kurį popiežiai visada rodydavo šios kilnios salos šalies žmonėms“. Jis nuoširdžiai pasveikino visus su naujosios popiežiaus diplomatinės atstovybės sostinėje Dili inauguracija. Renginyje dalyvavo ir prezidentas J. Ramosas-Horta, 1996 m. Nobelio taikos premijos laureatas.


Arkivyskupas E. Peña Parra paaiškino, kad naujoji nunciatūra, ekologiškas pastatas, pagal popiežiaus Pranciškaus mokymą jo enciklikoje Laudato Si’, atspindi siektą architektūrinę harmoniją kaip puikių Šventojo Sosto ir Rytų Timoro santykių ženklą.

Inauguracija, kuri vyksta šaliai minint ir dvidešimtosios šalies nepriklausomybės, ir diplomatinių santykių užmezgimo metines, taip pat liudija apie didelę pažangą, padarytą tarp dviejų valstybių įgyvendinant 2015 m. susitarimą įvairiais Katalikų bažnyčios gyvenimo ir tarnystės šalyje aspektais, kur katalikų tikėjimas daugiau nei penkis šimtus metų tarnavo kaip stiprybės ir paguodos šaltinis žmonėms gerais ir blogais laikais. Neseniai popiežius Pranciškus kardinolu paskyrė Dilio arkivyskupą Virgilio do Carmo da Silva, tai pirmas kardinolas šalies istorijoje.

Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas pagyrė Parlamento sprendimą priimti dokumentą apie Žmonių brolybę vardan pasaulio taikos ir bendro sugyvenimo, 2019 m. pasirašytą Abu Dabyje popiežiaus Pranciškaus ir Al-Azharo islamo universiteto didžiojo imamo Ahmade Al-Tayyebo. Dokumentas įtrauktas į mokyklos programą ir gali pasitarnauti jauniems žmonėms kaip kelrodis tapti gerais ne tik savo šalies, bet ir viso pasaulio piliečiais.

Apie ateities kartų ugdymo svarbą arkivyskupas Peña Parra kalbėjo pirmadienį Rytų Timoro katalikiškame universitete skaitytoje paskaitoje, pabrėždamas minėto istorinio dokumento svarbą tarpreliginio dialogo kontekste ir Rytų Timoro gyvenime. Prisimindamas 1989 m. popiežiaus šv. Jono Pauliaus II švęstą Eucharistiją Rytų Timore, arkivyskupas citavo popiežiaus palyginimą apie „žemės druską“, pabrėžiant dvigubą jos funkciją: suteikti skonį ir išsaugoti. Druska gali būti brolybės simbolis, taip pat pavyzdys Rytų Timoro žmonėms, kurie, anot arkivyskupo, „ne tik susitaikė, bet ir yra sutaikintojai“. Jis apibūdino tai kaip „brolybės skonį“, kuris yra „būtina sąlyga norint pasiekti taiką“, kaip pabrėžiama Žmonių brolybės dokumente.

Druska gali pasiūlyti brolybės skonį ir būdą išsaugoti taikų sambūvį, taip pat pasitelkiant švietimą ir auklėjimą. Rytų Timoro parlamento ir vyriausybės sprendimas įtraukti Žmonių brolybės dokumentą į švietimo programas įgyja dar didesnę istorinę reikšmę. Kaip druska išsaugo maistą, taip tampa įmanoma išsaugoti tai, kas buvo išmokta, kad sąmonė taptų vis brandesnė. „Tarpreliginis dialogas yra brangi druska, suteikianti skonį ir išsauganti brolybę“, – sakė arkivyskupas Peña Parra, primindamas popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad žmonių brolybė nebėra tik galimybė, bet neatidėliotina ir nepakeičiama tarnystė žmonijai. (DŽ/Vatican News)

2022 rugsėjo 21, 15:06