Paieška

2022 m. balandžio 6 d. bendroji audiencija. Popiežius iškėlė ir pabučiavo Ukrainos vėliavą iš Bučos miesto 2022 m. balandžio 6 d. bendroji audiencija. Popiežius iškėlė ir pabučiavo Ukrainos vėliavą iš Bučos miesto 

Pasaulinė maldos iniciatyva „Minutė už taiką Ukrainoje ir Šventojoje Žemėje“

Kviečiami visi: katalikai, įvairių konfesijų krikščionys, įvairių religijų tikintieji, geros valios vyrai ir moterys. Susirinkusieji melsis už taiką, visame pasaulyje, ypač už taiką Ukrainoje, Šventojoje Žemėje ir Jeruzalėje.

Kviečiami visi: katalikai, įvairių konfesijų krikščionys, įvairių religijų tikintieji, geros valios vyrai ir moterys. Susirinkusieji melsis už taiką, visame pasaulyje, ypač už taiką Ukrainoje, Šventojoje Žemėje ir Jeruzalėje.

„Ištieskime ranką tiesai. Meskimės už taiką, atsiliepkime į popiežiaus Pranciškaus raginimą 2022 m. balandžio 17 d. šių metų Velykų Urbi et Orbi žinioje: „Taika yra įmanoma, taika yra būtina, taika yra pagrindinė visų atsakomybė!“, – rašo maldos iniciatyvos „Minutė už taiką“ kvietime Tarptautinis katalikų akcijos forumas.

Forumas 2014 m. pirmą kartą paskelbė panašią maldos už taiką iniciatyvą, susijusią su popiežiaus Pranciškaus tų metų birželio 8 dieną Vatikano soduose surengtu susitikimu už palestiniečių ir izraeliečių susitaikymą. 2014 m. taikos susitikimo dalyviai popiežius Pranciškus, Izraelio prezidentas S. Peresas, Palestiniečių valdžios prezidentas Mahmud Abbas-Abu Mazenas ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I po maldos Vatikano soduose pasodino taiką simbolizuojantį alyvmedį. (SAK /Vatican News)

2014 m. birželio 8 d. maldos už Šventosios Žemės taiką susitikimas Vatikano soduose
2014 m. birželio 8 d. maldos už Šventosios Žemės taiką susitikimas Vatikano soduose
2022 birželio 07, 14:05