Paieška

Manuelis Barrios Prieto Manuelis Barrios Prieto 

ES kariuomenės ordinarų Europos taikos strategijos vizija

Europos Sąjungos valstybių kariuomenės ordinarai Briuselyje trečiadienį, birželio 1 d., su ES karinio komiteto atstovais aptarė saugumo ir gynybos politikos klausimus, susijusius su Rusijos ginkluotųjų pajėgų invazija į Ukrainą. Apie tai paskelbė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija COMECE.

Pasak COMECE generalinio sekretoriaus kun. Manuelio Barrios Prieto, naujos taikos architektūros vizija privalo būti grindžiama pasauline solidarumo ir bendradarbiavimo etika. Taika neapsiriboja vien saugumu. Rusijos invazija į Ukrainą ne tik sukėlė karą šalyje, bet ir abejonių dėl visos Europos ir pasaulio saugumo. Todėl, be ES saugumo ir gynybos politikos gairių, reikia visapusiškos Europos taikos strategijos. Taip pat turi būti skatinamas žmogaus vystymasis, teisingumas ir kūrinijos vientisumas, pareiškė COMECE generalinis sekretorius.

Jis išreiškė viltį, kad tai bus daroma užtikrinant, jog ES ir kraštų parlamentai griežtai kontroliuotų, ar gynybos politikoje laikomasi proporcingumo ir adekvatumo principų, tarptautinės teisės, žmogaus teisių ir etikos normų.

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos būstinėje Briuselyje įvykęs susitikimas buvo jau antras pasitarimas apie iššūkius, iškylančius bendrai saugumo ir gynybos politikai Rusijos invazijos į Ukrainą kontekste. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 03, 12:58