Paieška

„Sustabdykite karą!“ „Sustabdykite karą!“ 

Judėjimo už taiką raginimas rusų tautai

„Būtina nutraukti tylą, kuri supa karą Ukrainoje, todėl parengėme kreipimąsi į rusų visuomenę, kad ji tęstų taikią kovą, idant būtų sustabdyta bet kokia smurto forma.“

Atvirą laišką, surašytą italų ir rusų kalbomis, skirtą rusams, paskelbė popiežiaus Jono XXIII asociacija. Apie tai praneša asociacijos generalinis sekretorius Gianpiero Cofano, kuris pasiūlė taikos judėjimui iniciatyvą „Stop the War Now“. Prie jos jau prisijungė daug katalikiškų ir pasaulietinių asociacijų.

„Kreipiamės į jus, Rusijos piliečiai, kad paragintumėte savo valdžią užbaigti šią „karinę operaciją“, nešančią mirtį, kančias, naikinimą. Nuo šio smurto ypač kenčia civiliai gyventojai, tad kreipiamės į civilius, į pilietinę visuomenę. Atsiimkime į savo rankas mūsų istorijos likimą ir prašykime nutraukti smurtą. Aukų vardu prašome jūsų atsiklaupę: reikalaukite iš savo vyriausybės karo pabaigos!“

 (DŽ/ Fides)

2022 gegužės 17, 16:02