Paieška

Nešamas raketinės Rusijos atakos Kramatorske aukos kūnas Nešamas raketinės Rusijos atakos Kramatorske aukos kūnas 

S. Ševčukas. Ten nebuvo kariuomenės, ten buvo tik civiliai...

Matėme nepateisinamą ir šlykštų nusikaltimą, pasmerktą viso pasaulio. Tai nusikaltimo žmoniškumui pavyzdys, mirtinos nuodėmės atvejis, kasdienėje vaizdo žinioje balandžio 9-ąją dieną, 45-ąją karo dieną, pasakė graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, kalbėdamas apie ataką Kramatorsko traukinių stotyje.

Ukrainos ganytojas pakartojo, kad Rusija kariauja totalinį karą prieš Ukrainą, sąmoningai žudo ne tik kariškius, bet taip pat griauna šalies miestus ir kaimus, o svarbiausia – kariauja suplanuotą sisteminį karą prieš taikius žmones, civilius.

Savo dvasiniame gyvenime, priminė arkivyskupas S. Ševčukas, nuolat susiduriame su nuodėmės reiškiniu. Žodį „nuodėmė“ žino visi: tikintieji ir netikintys. Kristaus Bažnyčia moko, kad nuodėmė yra sąmoningas ir savanoriškas prasižengimas, Dievo įsakų ir svarbių žmogaus gyvenimo principų pažeidimas, paveikiantis bendravimą tarp žmogaus ir Dievo, žmogaus ir jo artimo.

Kai žmogus daro bloga nesąmoningai ar ne visai savo noru, tai jo asmeninė atsakomybė už šį poelgį, už šį blogį gali būti mažesnė. Bet kai jis tyčia ir apgalvotai daro bloga, tada jam tenka visa atsakomybė. Tada tas blogis prasiskverbia į jo sielą ir širdį, sunaikina ją iš vidaus, paverčia nuodėmės vergu ir atneša mirtį. „Bausmė už nuodėmę yra mirtis, sako Dievo žodis“, – priminė ganytojas.

„Vakar tapome baisaus nusikaltimo liudininkais – Kramatorsko miesto geležinkelio stotyje įvyko tragedija. Sąmoningai ir savo noru, tyčia ir suplanuotai į šią geležinkelio stotį buvo paleistos dvi rusiškos raketos, žuvo 53 žmonės, o daugiau nei 100 buvo sužeista. Daugelis jų yra kritinės būklės ir gali mirti per artimiausias valandas ar dienas. Žuvo moterys ir vaikai – žmonės, mėginantys evakuotis, palikti tiesioginių kovų rajoną, taikūs žmonės, kuriuos norima padaryti įkaitais šiame kare. Ten nebuvo kariuomenės, nebuvo karinės infrastruktūros. Buvo tik civiliai“, – karčiai kalbėjo Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Negana to, tai buvo rusakalbiai Donbaso gyventojai, būtent tie, už kurių teises Rusija deklaruoja kovojanti, kuriuos tariamai vaduoja, pridūrė ukrainietis ganytojas, nurodydamas cinišką agresoriaus veidmainystę.

„Šiandien meldžiamės už nužudytas nekaltas aukas, šiandien stengiamės padėti sužeistiesiems, stovėti šalia tų, kurie šiandien yra priversti bėgti nuo karo, palikti savo namus, miestus ir kaimus. Šiandien mes stengiamės atsispirti nuodėmei, sąmoningai ir savanoriškai daryti gera, kad išsaugotume žmogaus orumą ir gyvybę“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas balandžio 9 dienos vaizdo žinioje, kurią užbaigė keliais maldos žodžiais už Ukrainą, už jos kariuomenę ir kitus taikių žmonių gyvybių ir sveikatos gynėjus, už jų pergalę. „Šiandien prašome: Dieve, palaimink Ukrainą! Sustabdyk karą, palaimink mūsų žmones taika!“, – meldė ganytojas. (RK / Vatican News)

2022 balandžio 10, 10:21