Paieška

Kun. G. Tedesco Kun. G. Tedesco 

Bedarbis geradaris siunčia paramą ir jaudinančią žinią ukrainiečių pabėgėliams

Vienoje laidoje jau kalbėjome apie Šiaurės Italijos parapijos kunigą Giuseppe Tedesco, kuris pats vyko į Ukrainos pasienį, kad išgelbėtų vaikus iš Černobylio. Grįžęs į Italiją su prieglobsčio ieškančiais ukrainiečiais, kunigas Giuseppe Tedesco gavo anoniminį laišką su jaudinančia parama.

„Dvejus metus esu bedarbis ir, nepaisant sunkumų, jaučiu poreikį skirti šią nedidelę auką tiems žmonėms, kurie turi didesnių sunkumų, nei aš, ir kuriems padedate jūs ir jūsų bendruomenė“.

Tai dalis laiško, kurį gavo Milano vyskupijoje esančios Busto Arsicijaus parapijos klebonas kun. Giuseppe Tedesco.

Kovo pradžioje kun. Giuseppe vadovavo gelbėjimo misijai. Jis su keliais parapijiečiais ir dviem transporto priemonėmis 20 valandų važiavo nesustodami iki Lenkijos ir Ukrainos sienos, kad paimtų ukrainiečių vaikus, kurie anksčiau lankėsi jo parapijoje.

Ryšys tarp Ukrainos ir Busto Arsicijaus buvo labai glaudus nuo 1998 m. Nuo tų metų šiame mieste vasaroja dešimtys ukrainiečių vaikų, kuriuos priima šeimos iš skirtingų parapijų.

Kun. Giuseppe pasakoja, kad po pirmųjų rusų įvykdytų sprogdinimų Ukrainoje su vaikais pavyko pasikalbėti telefonu: kai kurie jų buvo labai išsigandę ir verkė. Vienas iš jų buvo netekęs namų po bombardavimo ir kartu su kitais slėpėsi mokyklos rūsyje. Sužinojęs, kad kai kurie iš jų kirto Lenkijos sieną, kunigas greitai suorganizavo, kas vaikus gali atvežti į Italiją, paėmė ir jauną motiną su jos 14 dienų kūdikiu.

Praėjus kelioms dienoms po grįžimo iš kelionės, kunigas Tedesco gavo anoniminį, ranka rašytą laišką su pridėta pinigine auka. Ją atsiuntė 58 metų vyras, kuris laiške teigia, kad nėra tos parapijos parapijietis, tačiau dažnai lankosi šeštadienio Mišiose. Geradarys atsiprašo už savo rašyseną, paminėdamas, kad turi regėjimo problemų.

Jis turi didelę širdį, komentuoja šį geradario poelgį kun. Giuseppe feisbuke. „Šis laiškas kartu su auka yra vertas daugiau nei tūkstantis homilijų. Tai labdara, tai mylinti širdis. Telaimina tave Dievas ir teatlygina tau, brangus broli. Tavo gestas yra gražus Evangelijos puslapis. Laukiu tavęs“, – rašo klebonas.

(DŽ/Aleteia)

2022 balandžio 07, 14:21