Paieška

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovai Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovai 

Rusijos ortodoksų dvasininkų peticija: sustabdykite karą Ukrainoje

Keli šimtai Rusijos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkų pasirašė pareiškimą, kuriame prašo sustabdyti karą Ukrainoje. 233 Rusijos ortodoksų kunigų pareiškimą paskelbė Rytų Bažnyčių naujienų tarnyba savo portale NOEK.INFO

„Mes, Rusijos Ortodoksų Bažnyčios kunigai ir diakonai, kiekvienas savo vardu, kreipiamės į visus, nuo kurių priklauso brolžudiško karo Ukrainoje sustabdymas, ragindami susitaikyti ir nedelsiant nutraukti ugnį.“

Pareiškime karo kurstytojams ir vykdytojams primenama, kad ir jų laukia Paskutinysis teismas. „Rūpindamiesi kiekvieno žmogaus, kuris laiko save Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vaiku, išganymu, nenorime, kad jis stotų į šį teismą su sunkia motinų prakeiksmų našta.“

„Apgailestaujame dėl to, kad mūsų broliai ir seserys Ukrainoje nepelnytai patyrė sunkų išbandymą“, – sakoma pareiškime, kuriame reiškiamas įsitikinimas, jog „Ukrainos žmonės turi pasirinkti patys, o ne verčiami ginklų ir be spaudimo iš Vakarų ar Rytų.“

Pareiškimo signatarai ragina „visas kariaujančias šalis pradėti dialogą. Tik gebėjimas įsiklausyti į kitą gali suteikti vilties, kad pavyks išsikapstyti iš bedugnės, į kurią vos per kelias dienas buvo įstumtos mūsų šalys. Leiskite sau ir mums visiems į gavėnią žengti su tikėjimo, vilties ir meilės dvasia. Sustabdykite karą.“

Rusijos ortodoksų dvasininkai taip pat palinkėjo visiems kariams, tiek rusų, tiek ukrainiečių, kad gyvi ir nesužeisti galėtų sugrįžti į savo namus ir šeimas, kartu išsakė gilų sielvartą dėl karo atvertos „prarajos, kurią mūsų vaikai ir anūkai Rusijoje ir Ukrainoje turės įveikti, kad vėl pradėtų draugauti, gerbti ir mylėti vieni kitus“ bei patikino, kad „joks nesmurtinis raginimas siekti taikos ir nutraukti karą neturėtų būti atmetamas ir laikomas įstatymo pažeidimu, nes tai yra dieviškasis įsakymas: Palaiminti taikdariai“.

„Nėra kito kelio, kaip tik atleidimas ir abipusis susitaikymas“, – sakoma pareiškime.

Prie pareiškimo teksto pridėta nuoroda, jog norintys jį pasirašyti kiti Rusijos Ortodoksų Bažnyčios kunigai ir dvasininkai gali rašyti el. pašto adresu: russianpriestsforpeace@gmail.com. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 03, 09:31