Paieška

Pelenų trečiadienis Pelenų trečiadienis 

Malda už taiką Ukrainoje. Į raginimą atsiliepė Europos šventovės, vyskupijos, vienuoliai

„Ten, kur trūksta meilės, kur begalinė kančia, sunkumai, mes mėginame teikti ne tik praktinę pagalbą, tačiau pasitelkę maldą ir pasninką tikimės, kad Dievo malonės vaisiai pasieks kenčiančius mūsų brolius ir seseris, tikimės padėti atnešti Dievo malonę į šias situacijas.“

Prie popiežiaus raginimo melstis ir pasninkauti už taiką Ukrainoje Pelenų trečiadienį jungėsi Europos šventovės, vyskupijos, vienuoliai. Nuo Lurdo iki Loreto – raginimai sustabdyti smurtą. „Nuo tada, kai prasidėjo bombardavimas, ėmėme melstis Rožinio malda kartu su graikų katalikų parapija, kuri yra Lurde. Meldžiame Marijos taikos žmonių širdims ir tarp valstybių“, – sako Lurdo šventovės rektorius vyskupas Oliver Ribadeau Dumas. Italijos Loreto šventovėje tikintieji irgi jungėsi į maldą už taiką Ukrainoje. Loreto arkivyskupas, popiežiškasis delegatas šventovei Fabio Dal Cin sako, kad už taiką meldžiamasi po kiekvienų Mišių, Pelenų trečiadienį buvo surengta Eucharistijos adoracija.  

Anglijos ir Velso vyskupų konferencijos evangelizavimo departamento vadovas, Plymuto vyskupas O’Toole ragina maldai ir pasninkui už Ukrainą skirti visą laikotarpį iki Velykų – „per gavėnią naudokite dvasinius ginklus, melskitės ir pasninkaukite už Ukrainą“. Paskelbtame ganytojiškame laiške jis kviečia katalikus  melstis, duoti išmaldą, pasninkauti už Ukrainos žmones. Vyskupas rašo, kad visą savaitę pasaulis matė destruktyvų ginklų naudojimą prieš Ukrainos žmones, šiuo metu karo tikrovei besiplečiant žmonės visame pasaulyje jaučiasi tarsi bejėgiai. Pasak vyskupo, mūsų turimi dvasiniai ginklai gali tikrai padėti. „Ten, kur trūksta meilės, kur begalinė kančia, sunkumai, mes mėginame teikti ne tik praktinę pagalbą, tačiau pasitelkę maldą ir pasninką tikimės, kad Dievo malonės vaisiai pasieks kenčiančius  mūsų brolius ir seseris, tikimės padėti atnešti Dievo malonę į šias situacijas.“ Plymuto vyskupas primena, kad daugelis žmonių Ukrainoje patiria nepriteklių, jiems trūksta maisto, jie priversti susilaikyti nuo kai kurių dalykų, tad kaip solidarumo ir meilės aktas jiems gali būti mūsų pasninkas – susilaikymas nuo tam tikro maisto ar socialinių pramogų ir įpročių.

Vyskupas O’Toole sakė, kad dažnai žmonės nuvertina maldos ir pasninko galią, tad jis liudija pats patyręs, kaip kitų malda ir pasninkas suteikė jam jėgų sunkiais momentais ir ragina teikti ne tik materialinę paramą, kuri tikrai reikalinga ir leidžia įgyvendinti Viešpaties kvietimą mylėti kitą žmogų kaip save patį. „Malda sujungia ne tik besimeldžiančius kartu vienoje Bažnyčioje, bet vienija ir su tikinčiaisiais visame pasaulyje, tad mūsų maldas, užtarimą galime siųsti tiems, kuriems labiausiai reikia gydančios Kristaus meilės“, – ganytojiškame laiške rašo Plimuto vyskupas.

(DŽ/Vatican News)

2022 kovo 03, 13:59