Paieška

Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Juzafas Staneuskis Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Juzafas Staneuskis 

Baltarusijos katalikų parama Ukrainai

Katalikų Bažnyčia Baltarusijoje nenuilstamai meldžiasi už karo ištiktą Ukrainą, pagal išgales siunčia pagalbą į Ukrainą, šeštadienį dalyvavo popiežiaus ir visos Bažnyčios Paaukojimo akte, praneša Šventojo Sosto komunikacijos portalas „Vatican News“.

Baltarusijos vyskupai šeštadienį, kovo 25 d., Minsko katedroje dalyvavo Rusijos ir Ukrainos Paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai akte dvasinėje vienybėje su popiežiumi ir visuotine Bažnyčia. Apeigoms, kuriose dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Ante Jozičius, vadovavo Minsko bei Mogiliovo arkivyskupas Juzafas Staneuskis. Paaukojimo akto proga buvo aukojamos šv. Mišios, adoruojamas Švenčiausias Sakramentas ir apmąstytas Kryžiaus kelias. Paaukojimo aktas surengtas ir kitose Baltarusijos vyskupijose.

Kovo 20 d. arkivyskupas Juzafas Staneuskis Šv. Simono ir Elenos parapijoje Minske vadovavo Mišioms už taiką Ukrainoje. Mišiose 25-ąją Rusijos karinės invazijos į Ukrainą dieną dalyvavo Ukrainos ambasadorius Baltarusijoje Ihor Kyzym, kiti Ukrainos diplomatinės atstovybės darbuotojai ir Europos Sąjungos ambasadoriai Baltarusijoje.

„Vatican News“ Baltarusių skyriaus žiniomis, Gomelio gailestingumo namai prisijungė prie pagalbos Ukrainos žmonėms teikimo. Motinos Teresės seserų Labdaros misionierių bendruomenė iš gyventojų gautą pagalbą siunčia Ukrainos pasienio rajonų su Gomelio sritimi gyventojams. Pagalba surenkama ir rūšiuojama Gailestingumo namuose, vėliau savanoriai nuveža krovinius iki Baltarusijos ir Ukrainos sienos ir juos perduoda vietos gyventojams ir savanoriams. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 28, 14:25