Paieška

Didysis imamas Ahmadas Al-Tayyebas Didysis imamas Ahmadas Al-Tayyebas 

Al-Azharo didysis imamas: įsipareigojame ir toliau siekti brolybės

Dubajuje vykusio Tarptautinės žmonių brolybės dienos minėjimo dalyvius pasveikino ir Kairo Al-Azharo islamo universiteto didysis imamas Ahmadas Al-Tayyebas, kuris prieš ketverius metus kartu su popiežiumi Pranciškumi pasirašė „Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje“.

„Pirmiausia leiskite man pasveikinti mano brangų brolį Pranciškų, Katalikų Bažnyčios popiežių, neišsenkančios drąsos bendražygį brolybės ir taikos kelyje!“, – sako didysis imamas, primindamas, kad „Dokumentas apie žmogiškąją brolybę“, kurio pasirašymo metinės minimos šią dieną, buvo rengiamas tiek Al-Azhare, tiek ir Vatikane, kad jį pagimdė visų religijų išpažinėjų, taip pat ir netikinčių žmonių troškimas atsikratyti klaidingų vertinimų ir konfliktų, dėl kurių kyla karai ir liejasi kraujas. Didysis imamas neslepia, kad šis dokumentas buvo rašomas sunkios krizės sąlygomis ir iš pradžių jis atrodė nepasiekiama svajonė. Tačiau Dievas norėjo, kad ši svajonė išsipildytų, ir laimino ketinimus ir pastangas, kad galiausiai su giliu įsitikinimu būtų pasakyta, jog visi žmonės yra broliai ir seserys.

„Į šį kelią leidomės tikėdamiesi naujo pasaulio, kuriame nebūtų karų ir konfliktų, kuriame bijantieji sulauktų nuraminimo, vargstantieji – paramos, kuriame būtų apsaugoti pažeidžiami asmenys ir vykdomas teisingumas“, – sako didysis imamas.  „Nors žinome, kad bus sunku pasiekti užsibrėžtus tikslus, nes pasaulį krečia nesibaigiantys konfliktai, tačiau, kad ir kokie rimti būtų iššūkiai ir kliūtys, visi tikintieji į Dievą turi ryžtingai eiti šiuo keliu.“ Didysis imamas, savo ruožtu, patvirtina įsipareigojimą ir toliau siekti taikos, pasaulinės brolybės ir bičiulystės, šalinti neapykantos, konfliktų ir karų priežastis. „Mums tikrai labai reikia draugiškumo, bendradarbiavimo ir solidarumo, kad įveiktume iššūkius, keliančius grėsmę žmonijai ir pažeidžiančius jos stabilumą.“

Baigdamas Ahmadas Al-Tayyebas meldžia Visagalį, kad šis saugotų pasaulį nuo blogio ir išmėginimų, kad saugotų žmones nuo vidinio blogio, kad padėtų įveikti pandemiją ir apgaubtų visus savo atleidimu ir globa. „Tebūna su jumis Alacho ramybė, gailestingumas ir palaiminimas!“ (jm / Vatican News)

2022 vasario 04, 13:27