Paieška

Kardinolas Charles Bo Kardinolas Charles Bo 

Mianmaras eina pratęstu Kryžiaus keliu

Šiais žodžiais kardinolas Charles Bo, vyriausias Katalikų Bažnyčios Mianmare dvasininkas, įvertino padėtį praėjus metams nuo antidemokratinio pučo. Taikūs gyventojų protestai prieš ginkluotųjų pajėgų generolų 2021 m. vasario 1-ąją įvykdytą perversmą sulaukė represijų, padėtis Mianmare dar ir šiandien nerami.

„Jaučiame jūsų skausmą, kančią ir alkį, suprantame nusivylimo ir pasipriešinimo priežastis“, – patikino kardinolas Ch. Bo, Rangūno arkivyskupas, Mianmaro gyventojams skirtoje žinioje, kuria pasidalijo su Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos portalu Vatican News. Tačiau jis priminė prievartos ir smurto keliu nuėjusiems rezistencijos kovų dalyviams, kad „yra kitų būdų priešintis“.

Kardinolas Charles Bo, kuris šiuo metu eina ir Mianmaro ir Azijos katalikų vyskupų konferencijų pirmininko pareigas, užtikrino visos bažnytinės bendruomenės artumą kenčiantiems žmonėms, ragino katalikus ir krikščionis save matyti kaip „sužeistus guodėjus“ ir būti „taikos įrankiais“.

Kardinolas daug kartų ragino taikiomis priemonėmis stengtis atkurti pilietinę santvarką ir pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, reiškė susirūpinimą dėl sunkios dabartinės gyventojų padėties. Metus trunkančias žmonių kančias ir karinės chuntos vykdomas represijas kardinolas pavadino „pratęstu Kryžiaus keliu“ ir „Edeno rojaus sodu, virstančiu Kalvarijos kalnu“.

Anot JTO humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA), neramumai daugiau kaip pusę 54 milijonų krašto gyventojų įstūmė į skurdą ir pavertė niekais nuo 2005 metų pasiektus reikšmingus laimėjimus. Skaičiuojama, kad 14 iš 15 Mianmaro valstijų ir regionų priartėjo prie nepakankamo maitinimosi ribos. OCHA duomenimis, 25 milijonai žmonių gyvena skurde, daugiau kaip 14 milijonų reikalinga humanitarinė pagalba.

Prieš vasario 1-osios pučą Mianmare buvo 340 000 vidaus pabėgėlių, o dėl pučo jų atsirado dar 321 000.

Situaciją po Nacionalinės demokratinės lygos, vadovaujamos Aung San Suu Kyi, per teisėtus rinkimus sudarytos valdžios nušalinimo kardinolas Ch. Bo pavadino „įsisukusiu chaosu, pasimetimu, susipriešinimu ir žmonių kentėjimu“.

„Žmonės gyvena baimėje, patiria nežinią, kenčia badą. Visas Mianmaras virto karo zona“, – sakė Ch. Bo. Jis užtikrino savo ir visų krašto vyskupų  artumą gyventojams, pastangas, kad būtų atvertas kelias labai reikalingai humanitarinei pagalbai, ir pakartojo raginimą visoms pusėms siekti taikos ir susitaikymo. „Bažnyčia yra įsipareigojusi siekti visų žmonių gerovės ir taikaus visų klausimų spendimo.“

Kardinolas Ch. Bo prašė tarptautinės bendruomenės nenusigręžti nuo Mianmaro poreikių, o pagelbėti kraštui susitaikyti. Pasak jo, labai padėtų, jei būtų sustabdytas ginklų tiekimas ir užtikrinta humanitarinė pagalba. (SAK / Vatican News)

2022 sausio 31, 14:31