Paieška

Popiežius Pranciškus ir kardinolas Jean-Claude Hollerich Popiežius Pranciškus ir kardinolas Jean-Claude Hollerich 

Europos Sąjungos šalių vyskupai meldžiasi už taiką Ukrainoje

„Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) vyskupų vardu noriu išreikšti didelį susirūpinimą dėl tebesitęsiančios įtampos mūsų Rytų kaimynystėje ir parodyti solidarumą su mūsų broliais ir seserimis Ukrainoje“, – komisijos primininkas kardinolas Jean-Claude Hollerich.

„Stiprėjanti retorika ir veiksmai, kurių liudininkais šiuo metu esame, kelia grėsmę ne tik Ukrainos žmonėms, bet ir kelia pavojų taikai visame Europos žemyne ir už jo ribų. Galimas karinis įsiveržimas ir smurtinis konfliktas ne tik atneštų siaubingų kančių ir mirčių, bet ir sunaikintų kelių kartų pasiekimus kuriant taiką ir stabilumą Europoje“, –  rašo kardinolas.

Pritardama popiežiaus Pranciškaus raginimui, COMECE ragina šalis mažinti įtampą, stiprinti pasitikėjimą, ieškoti taikaus ir tvaraus krizės sprendimo, pagrįsto atviru dialogu ir besiremiančio tarptautine teise. COMECE taip pat ragina tarptautinę bendruomenę, ypač Europos Sąjungą, aktyviai prisidėti prie dialogo skatinimo pastangų.

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos primininkas kardinolas Jean-Claude Hollerich savo pareiškimą baigia malda: „Visagali Dieve, tu laimini savo žmones,  apdovanodamas juos taika. Tegul tavo taika, dovanota per Kristų, pašalina įtampas, keliančias grėsmę Ukrainos ir Europos žemyno saugumui. Vietoj susiskaldymo ir konfrontacijos tebūnie sėjamos geros valios, savitarpio pagarbos ir žmogiškosios brolybės sėklos. Meldžiame tave, suteik išminties visoms šalims ir tiems, kuriems tenka atsakomybė tarptautinėje bendruomenėje, kad stengtųsi nutraukti besitęsiančią įtampą, pasirinkdami susitaikymo ir taikos kelią per dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Kartu su Marija, Taikos Motina, meldžiame tave, Viešpatie, ragink savo žmones eiti taikos keliu, prisimenant Jėzaus žodžius: „Palaiminti taikdariai. Jie bus vadinami Dievo vaikais.“ (jm / Vatican News)

2022 sausio 26, 15:57