Paieška

Mianmaras Mianmaras 

Kraupios žudynės Mianmare Kalėdų išvakarėse

Prieš pat Kalėdas buvo nužudyti 35 žmonės Mo So kaime, Mianmaro Kajahų valstijoje. „Sielvarto kupina širdimi karštai meldžiuosi už aukas, jų artimuosius ir tuos, kurie išgyveno, sugebėję pabėgti nuo neapsakomai šlykštaus nežmoniško nusikaltimo“, – rašo Rangūno arkivyskupas kardinolas Charles Bo antrąją Kalėdų dienų paskelbtame pareiškime.

Sudeginti ir išniekinti nužudytų žmonių kūnai buvo rasti Kalėdų rytą, dėl to ši siaubinga tragedija yra dar skaudesnė ir dar labiau pasibjaurėtina, rašo kardinolas. „Kai didžioji dalis pasaulio gyventojų šventė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą, Mo So kaimo gyventojai patyrė siaubingą žiaurumą. Kai daugelis šventė Taikos Kunigaikščio gimimą ir džiaugėsi jo atnešta šviesa, Mianmaro gyventojus dengė mirties tamsa. Visas mūsų mylimas Mianmaras dabar yra karo zona. Kalėdų išvakarėse oro antskrydžiai Kajahų valstijoje privertė tūkstančius žmonių bėgti per sieną į Tailandą.“

„Kada tai baigsis? Kada baigsis dešimtmečius trunkantis pilietinis karas Mianmare? Kada galėsime džiaugtis tikra taika, teisingumu ir tikra laisve? Kada mes nustosime žudyti vieni kitus?“, – klausia kardinolas.

„Kol broliai žudys brolius, niekaip negalėsime išspręsti mūsų problemų. Ginklai nėra atsakymas. Kreipiuosi į visus ir prašau sudėti ginklus.“ Kardinolas ragina Mianmaro kariuomenę nustoti bombarduoti ir apšaudyti nekaltus žmones, liautis naikinti namus ir bažnyčias, mokyklas ir ligonines, ir pradėti dialogą su demokratiniu judėjimu ir etninėmis ginkluotomis grupuotėmis. Visoms ginkluotoms grupėms kardinolas kartoja, kad ginklai negali išspręsti krizės, o ją tik pagilina, žūsta vis daugiau žmonių, vis daugiau jų badauja, vis pražūtingesnės pasekmės vaikų švietimui, ekonomikai ir sveikatos apsaugai. Krizę gali išspręsti tik visų pasiryžimas siekti taikos.

Kardinolas rašo, kad, nors dabartiniu metu yra labai reikalinga tarptautinės bendruomenės pagalba – malda, solidarumas, humanitarinė ir diplomatinė parama – tačiau reikia suprasti, kad tarptautinė bendruomenė negali už šalies gyventojus išspręsti jų problemų. „Pirmiausia mes patys turime siekti taikos ir visi kartu kurti naują laisvės, teisingumo, tiesos ir susitaikinimo ateitį“, – rašo kardinolas ir kartoja reikalavimą, kad kariuomenė nutrauktų bombardavimą, apšaudymą ir žudymą. Taip pat demokratinio judėjimo nariai ir visos etninės ginkluotos grupuotės tesiryžta nuoširdžiai siekti taikos. „Iš visos širdies meldžiuosi, kad baigtųsi mūsų tragedijos. Tegul pateka nauja aušra Mianmarui ir tegul žiauriai nužudytųjų sielos ilsisi ramybėje“, – rašo kardinolas Charles Bo ir savo pareiškimą baigia popiežiaus Pranciškaus kalėdinės žinios „Urbi et orbi“ citata, kurioje, tarp kitų dabartinio pasaulio nelaimių, buvo minimas ir pilietinis karas Mianmare: „Tautų karaliau, padėk vykdantiesiems politinę valdžią sutaikyti įtampos ir konfliktų draskomas visuomenes. Palaikyk Mianmaro gyventojus, kur taikų žmonių gyvenimą sujaukė netolerancija ir smurtas, nuo kurio dažnai nukenčia ir krikščionių bendruomenė bei jos maldos vietos. […] Betliejaus Kūdikėli, padėk pastarojo meto konfliktų karo belaisviams, kariams ir civiliams, taip pat tiems, kurie buvo įkalinti dėl politinių priežasčių, greitai sugrįžti į namus.“ (jm / Vatican News)

2021 gruodžio 27, 13:40