Paieška

Kova su smurtu prieš moteris. Kampanija Meksikoje Kova su smurtu prieš moteris. Kampanija Meksikoje 

Smurtas prieš moteris. Išrauti nebaudžiamumą

Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas prie Amerikos valstybių organizacijos, artėjant Tarptautinei kovos su smurtu prieš moteris dienai, pasakė kalbą ypatingojoje organizacijos sesijoje: smurtas, prekyba žmonėmis turi būti išnaikinta bendromis valstybių jėgomis.

Kova su smurtu, vykdomu prieš moteris, – tai termometras, rodantis šalies civilizuotumo lygį. Smurtas nužmogina, atima dabartį ir ateitį, naikina orumą. Kunigas Juan Antonio Cruz Serrano, nuolatinis Šventojo Sosto atstovas, primena tai 35 Amerikos valstybes vienijančios organizacijos ypatingojoje sesijoje, kuri vyko lapkričio 22-ąją, artėjant Tarptautinei kovos su smurtu prieš moteris dienai, minimai lapkričio 25-ąją. 

Kunigas Juan Antonio Cruz Serrano pristatė Šventojo Sosto poziciją smurto prieš moteris klausimu. Šį reiškinį ne kartą pasmerkė popiežius Pranciškus. Kunigas Cruz Serrano pacitavo popiežiaus žodžius – „negalime nusigręžti į kitą pusę“, – pasmerkdamas bet kokią smurto formą, taip pat ir veiksmus, kurie teisina ar skatina smurtą prieš moteris. Kunigas primena, kad, deja, viena labiausiai paplitusių smurto prieš moteris ir mergaites formų yra lytinis smurtas, kylantis kaip pasekmė iš kultūros, kur moteris sudaiktinama, pristatoma kaip malonumo objektas, kuriuo galima pasinaudoti ir išmesti. Šventojo Sosto atstovas kalbėjo ir apie prekybos žmonėmis rykštę, kuri regione labiausiai paliečia moteris ir mergaites. 87% prekybos žmonėmis aukų tampa prostitucijos aukomis.

Šventojo Sosto atstovas kunigas Cruze Serrano paragino Amerikos valstybių organizacijos nares netoleruoti fakto, kad tūkstančių moterų ir mergaičių gyvenimas būtų pažymėtas smurto aukos ženklu, dažnai ir sugriautas. „Būtina išrauti nebaudžiamumą už smurto prieš moteris veiksmus“, – pabrėžia vyskupas, pridurdamas, kad smurto apraiškos ir toleravimas rodo visuomenės, tautos, asmens žmogiškumo ir civilizuotumo lygį. Jis pabrėžė, kad Šventasis Sostas vertina ir skatina moters unikalų ir nepakeičiamą indėlį, jos orumą: ne tik dėl to, kad ji – gyvybės šaltinis, pašaukimas, be kurio žmonija negalėtų gyvuoti, tačiau ir dėl ypatingo moters vaidmens, kuris praturtina visuomenę savo moteriškumu.

(DŽ/Vatican News)

 

2021 lapkričio 24, 13:59