Paieška

Protestai Mianmare Protestai Mianmare 

Mianmaro chunta užpuolė Loikavo katedros kompleksą

Lapkričio 22 dieną Mianmaro kariškiai įsiveržė į Kayaho valstijos Loikavo vyskupijos katedros kompleksą ir vyskupo namus.

Mianmaro kariškiai surengė reidą į Loikavo vyskupo namus ir bažnyčios prižiūrimą kliniką, areštavo 18 sveikatos darbuotojų. Daugiau nei 200 kariškių ir policininkų įsiveržė į Kristaus Karaliaus katedrą Loikave, Kayaho valstijoje. Panaudodami jėgą, jie įžengė į „Caritas“ kliniką, vyskupo namus ir bažnyčią.

Kariškiai privertė išeiti iš pastato 40 ligonių, tarp jų keturis sergančius COVID-19, suėmė 18 medicinos darbuotojų – gydytojus, slauges, vaistininkus, savanorius, išsinešdami ir medicininius įrašus. Kartu su suimtaisiais į tardymo vietą vyko kunigas ir dvi vienuolės. Kariškiai užblokavo gatves aplink bažnyčios pastatų kompleksą, kelis kartus apieškojo vyskupo namus. „Mes vykdome karitatyvinę veiklą ir nesame įsitraukę į jokius nusikaltimus. Neįsivaizduojame, kodėl buvo vykdoma ši krata“, – sake kunigas Francis Soe Naing, vyskupijos kancleris. Jis pridūrė, kad kariškių išpuolis prieš katedrą pasėjo baimę ir nesaugumą ligonių bei pabėgėlių tarpe, kurie ten buvo radę laikiną prieglobstį.

Prieš religines institucijas ir jų nuosavybę ne kartą įvykdyti išpuoliai nuo tada, kai vasario 1 d. karinė chunta įvykdė perversmą ir šalį apėmė chaosas, nusidriekė protestų banga, atgijo seni etniniai konfliktai. Chuntos saugumo pajėgos kruvinai susidorojo su oponentais. Krikščionių daugumos regionuose, kur gyvena vietinės etninės grupės, konfliktai paaštrėjo, kariškiai ėmė rengti reidus prieš bažnyčias, areštuoti kunigus, žudyti beginklius civilius gyventojus. Per pastarąjį pusmetį buvo apšaudytos penkios katalikų bažnyčios Loikavo vyskupijoje, Švč. Mergelės Marijos šventovė Pekhono vyskupijoje, smarkiai nukentėjo mažiausiai 10 Loikavo vyskupijos parapijų, daugiau nei 100 000 žmonių buvo priversti išsikelti. Bažnyčia teikia jiems humanitarinę pagalbą, paramą, aprūpina maistu.

Rytinė Kayaho valstija, kalnuotas ir nuošalus regionas šalia Tailando sienos, laikoma katalikybės tvirtove budistų daugumos šalyje. Iš 355 000 valstijos gyventojų 90 000 yra katalikai. Pastarųjų dienų kariniai išpuoliai prieš krikščionis ne pirmas kartas, kai krikščionių mažuma patiria smurtą. Krikščionys nešė dešimtmečius trukusio pilietinio karo naštą, buvo persekiojami kariškių, kurie valdė šalį daugiau nei penkis dešimtmečius. Žmogaus teisių aktyvistų – Pagalbos politiniams kaliniams asociacijos – duomenimis, nuo karinio perversmo pradžios chunta nužudė 1 286 žmones, suimta 10 380 žmonių. 

(DŽ/Vatican News)

2021 lapkričio 25, 13:56