Paieška

Arkivysk. G. Grušas: Migrantai Baltarusjoje prie ES sienos – prekybos žmonėmis išraiška, pagal tarptautinę teisę kriminalinis nusikaltimas Arkivysk. G. Grušas: Migrantai Baltarusjoje prie ES sienos – prekybos žmonėmis išraiška, pagal tarptautinę teisę kriminalinis nusikaltimas 

Arkivysk. G. Grušas: Baltarusijos režimas vykdo nusikalstamą prekybą žmonėmis

Tai, ką matome prie ES sienos, nėra tiktai migrantai, o nauja prekybos žmonėmis išraiška, kurią reikia sustabdyti, sako arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas ir naujasis Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

Italijos katalikų žinių portalas Agensir lapkričio 11 d., paskelbė savo korespondentės pokalbį su Gintaru Grušu, Vilniaus arkivyskupu, apie migrantus prie sienos, apie Baltarusijos režimo tikslus, padėtį toje šalyje, apie „Caritas“ ir kitų organizacijų Lietuvoje dedamas pastangas padėti migrantams pabėgėlių centruose ir įstrigusiems pasienio zonoje.

Arkivyskupas patikino, jog Baltarusijos režimas migrantus, pabėgėlius ir kitus svetimšalius paverčia gyvais skydais, siekdamas politinės naudos ir padėčiai prie ES sienos destabilizuoti. Tai yra hibridinė ataka sienos integralumui pažeisti, sakė arkivyskupas G. Grušas, kalbėdamas apie esamą padėtį prie ES sienos, kur Lukašenkos režimas išlaipinęs tūkstančius į šalį priviliotų migrantų, pabėgėlių ir kitų asmenų iš Azijos ir Afrikos, daugiausiai iš Artimųjų Rytų kraštų – Sirijos ir Irako.

Vilniaus arkivyskupas pasakojo, jog turėjo progos pabendrauti su kai kuriais pabėgėliais. Daugelis jų bėga nuo baisios padėties gimtinėje, patyrė karą, dramatišką artimųjų netektį, taip pat antireliginius persekiojimus, kai kurie ieško geresnio gyvenimo arba yra studentai iš Afrikos, kurį laiką gyvenę Baltarusijoje.

Į pasienio zoną atgabenti asmenys verčiami kirsti sieną. Tačiau atstumtiems žmonėms nėra kelio atgal į Minską ar kur kitur. Jie verčiami pasilikti prie sienos, ginkluoti kariai naudoja šunis, kad žmonės nesumanytų pabėgti ir gelbėtis. Tai yra nauja prekybos žmonėmis išraiška, pagal tarptautinę teisę kriminalinis nusikaltimas, šiuo atveju tai daroma ne dėl asmeninio finansinio pelno, o siekiant politinės naudos – išsaugoti autoritarinį režimą, kalbėjo arkivyskupas.

Paklaustas, kokią žinią jis nori skirti pasaulio politiniams lyderiams, Vilniaus arkivyskupas sakė, kad pirmiausia reikia atsiminti Baltarusijos padėtį. Baltarusijoje daug nekaltų žmonių kankinami, persekiojami, kalinami. Tai prie Europos Sąjungos sienų atsitinka žmonėms, kurie kovoja už Vakarų vertybes ir laisvę. Lukašenkos režimas pavertė įkaitais visus gyventojus, o pabėgėlius – įkaitais ir gyvais skydais, sakė arkivyskupas G. Grušas.

Padėtis yra labai sudėtinga ir tarptautinė bendruomenė turi imtis veiksmų, kad nekonvencionalūs kariniai veiksmai ir prekyba žmonėmis būtų sustabdyti. Dabar metas gailestingumui, patikino Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas G. Grušas. Jis sakė, jog nėra nieko svarbesnio už krikščionių liudijamą solidarumą stokojantiems asmenims – reikia padėti esantiems migracijos centruose ar įstrigusiems pasienio zonoje, bet ypač, ir virš visko: reikia padėti tiems, kurie pateko į šios naujos išraiškos prekybos žmonėmis spąstus. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 12, 09:15