Paieška

COMECE COMECE  

COMECE: tarnauti bendram labui pokyčių laikais

Lapkričio 18 d. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) paskelbė dokumentą apie finansų sektoriaus etiką, kuriame raginama vykdyti reformas, siekiant mažinti socialinę įtampą ir skatinti keisti elgseną individualiu ir įmonių lygmenimis.

COMECE dokumento tikslas – paskatinti diskusijas dėl pokyčių finansų sektoriuje, kad būtų apribotas neigiamas socialinės įtampos ir klimato krizės poveikis, kurį pastaruoju metu didina tebesitęsianti COVID-19 pandemija.

Krikščioniškoje perspektyvoje bendrasis gėris yra finansinės veiklos vertinimo matas, sako COMECE generalinis sekretorius Manuel Barrios Prieto. Dėl to ketvirtadienį paskelbtu dokumentu Europo Sąjungos vyskupai ragina rūpinimąsi žmogumi iškelti į finansinės veiklos centrą.

Dokumente analizuojami įvairūs iššūkiai. Pandemijos sukelta ekonominė krizė labiausiai slegia neturtingas valstybes, todėl turi būti naudojamos įvairios priemonės užsienio investicijoms didinti. Dokumentas taip pat siūlo permąstyti etinius klausimus, susijusius su kreditu, paskolomis ir palūkanomis, užtikrinti pernelyg didelio įsiskolinimo prevenciją. Reikia išplėsti rūpinimosi sąvoką į bankininkystės ir finansinės veiklos sritį, kad ji apimtų asmenis, vietines bendruomenes, taip pat aplinką. Kaip finansų etikos stiprinimo priemonė dokumente minimas ir finansinio raštingumo kėlimas.

Dokumentą, pavadintą „Finansų sistema, tarnaujanti bendrajam gėriui sisteminių pokyčių laikais“, parengė COMECE bei jos sudaryta finansų etikos darbo grupė, kuriai pirmininkauja Finansų observatorijos Ženevoje direktorius profesorius Paul Dembinski. 2022 m. pradžioje COMECE surengs viešas diskusijas apie savo siūlomų rekomendacijų įgyvendinimą Europos lygmeniu.

2021 lapkričio 18, 15:39