Paieška

Maltos Ordino vadovybės posėdis Maltos Ordino vadovybės posėdis  

Buvusio Maltos Ordino didžiojo magistro laidotuvės įvyks Maltoje

Mirtis buvusį Maltos Ordino didįjį magistrą br. Matthew Festing ištiko nelauktai, lapkričio 12 dieną, jam lankantis Maltos saloje, kur dalyvavo Ordino vienuolio įžadų ceremonijoje.

Iš Nortumberlando grafystės Anglijoje kilęs 71 metų br. M. Festing, 79-asis Ordino didysis magistras, ėjo Suverenaus karinio hospitaljerių Šv. Jono Ordino didžiojo magistro pareigas nuo 2008 iki 2017 metų, kai popiežiaus Pranciškaus raginimu atsistatydino dėl Ordino viršūnėse kilusios valdymo krizės. Nuo tada gyveno gimtojoje Nortumberlando grafystėje Anglijos ir Škotijos pasienyje. Br. M. Festing yra pirmasis daugiau kaip 970 metų Ordino istorijoje atsistatydinęs iš didžiojo magistro pareigų.

Lapkričio 4 d., br. M. Festing atvyko į Maltą dalyvauti savo artimo bičiulio, Ordino vienuoliu tapusio br. Francis Vasallo, buvusio Maltos banko valdytojo, įžadų apeigose Šv. Jono konkatedroje Valetoje. Tačiau po apeigų jį ištiko koma, iš kurios daugiau neatsigavo. Br. M. Festing bus palaidotas Šv. Jono konkatedros didžiųjų magistrų kriptoje, kurioje ilsisi vienuolikos Ordino didžiųjų magistrų žemiški palaikai.

Reikšmingas sutapimas, jog buvęs didysis magistras br. M. Festing mirė ir bus palaidotas Ordinui vardą davusiame krašte. Katedros kriptoje jau kelis šimtmečius nelaidojama, o retai lankoma didžiųjų magistrų koplyčia kriptoje tapo kone užmiršta vieta. Br. M. Festingo laidotuvės įvyks gruodžio 3 d. Gedulingoms Mišioms vadovaus kardinolas Silvano Tomasi, popiežiaus ypatingas delegatas Maltos Ordine, ir arkivyskupas Charles Scicluna, Maltos arkivyskupas. Laidotuvėse dalyvaus l.e.p. Ordino vadovas br. Marco Luzzago.

Maltos Ordinas valdė Maltos salą nuo 1530 iki 1789 m. Į ją persikėlė po to, kai buvo priverstas apleisti istorinę buveinę Rodo saloje Graikijoje po dramatiškos, šešis mėnesius trukusios, sultono Suleimano Didžiojo armijos apgulties. Įsikūręs Maltoje, Ordinas dalyvavo Lepanto mūšyje, o 1798 metais buvo Napoleono priverstas atsisakyti Maltos salos ir iš jos išsikelti. Nuo tada Maltos Ordinas, popiežiui leidus, įsikūrė Romoje. Maltos Šv. Jono konkatedros kriptoje, be kitų, palaidotas Ordino Didysis magistras Philippe de Villiers de L'Isle-Adam, kurio dėka Ordinas įsikūrė Maltos saloje. 

1048 m. Jeruzalėje įkurtas Maltos Ordinas yra bene seniausia pasaulyje katalikiška labdaros institucija, nuo 1113 metų popiežiaus globojama. Ordinas kartu yra suverenus ir nepriklausomas tarptautinės bendruomenės subjektas, palaikantis diplomatinius ryšius su šalimis ir Katalikų Bažnyčios vienuolija, kanoniškai pavaldi popiežiui.

Mirus br. M. Festingo įpėdiniui Maltos Ordine didžiajam magistrui br. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Ordinui laikinai vadovauja br. Marco Luzzago. Popiežius neseniai praplėtė savo ypatingojo atstovo Maltos Ordine kardinolo Silvano Tomasi įgaliojimus ir pratęsė laikinojo vadovo br. M. Luzzago mandatą, paragindamas Ordiną ryžtingai įgyvendinti užsibrėžtas permainas, išrinkti vadovybę ir naują didįjį magistrą.

Br. M. Festing buvo žinomas meno ekspertas, didžiąją savo profesinio gyvenimo dalį dirbo tarptautiniuose meno aukcionų namuose, ėjo Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II vietininko pareigas Nortumberlando grafystėje. Br. M. Festingas buvo Ordino didžiojo magistro pal. br. Adriano Fortescue, Anglijos kankinio, karaliaus Henriko VIII įsakymu nužudyto 1539 m., palikuonis.

1977 m. br. M. Festing tapo Maltos Ordino nariu, 1991 m. davė iškilmingus vienuolinius įžadus, tapo Anglijos didžiuoju prioru. Vykdydamas šias pareigas vadovavo humanitarinės pagalbos misijoms Kosove, Serbijoje ir Kroatijoje. Išrinktas Maltos Ordino 79-uoju didžiuoju magistru, br. Matthew Festingas keliavo po visus žemynus, stiprindamas Ordino diplomatinius santykius ir plėsdamas daugelyje pasaulio kraštų, taip pat Lietuvoje vykdomus humanitarinius ir paramos projektus.

Lietuvos maltiečiai 2021-aisis metais mini Maltos ordino pagalbos tarnybos veiklos trisdešimtąsias metines. Organizacija padeda Lietuvoje socialinę bei ekonominę atskirtį kenčiantiems, neįgaliems bei seniems žmonėms, vykdo įvairius socialinius projektus bei rūpinasi dienos centrais. Lietuvoje veikia 42 maltiečių grupės įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, kuriose tarnauja 1500 savanorių. Maltiečiai globoja apie 2600 senų žmonių, rūpinasi 5 senjorų klubais bei dviem senjorų dienos centrais. Veikia 16 maltietiškų vaikų dienos centrų.

Buvusio Maltos Ordino didžiojo magistro br. Matthew Festing laidotuvių dieną, gruodžio 3-ąją, Maltos ordino vėliavos ant ordino institucijų pastatų visame pasaulyje bus nuleistos iki pusės stiebo.   (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 23, 11:51