Paieška

Arkivyskupas P. Gallagher Arkivyskupas P. Gallagher 

Arkivyskupas P. Gallagheris lankėsi Serbijoje

Šiomis dienomis Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius lankėsi Serbijoje. Jo dienotvarkėje – sielovadiniai ir diplomatiniai susitikimai.

Lapkričio 21 dieną, sekmadienį, arkivyskupas P. Gallagheris vadovavo Sirmijos vyskupijos augziliaro Fabiano Slavinos konsekracijai, kurioje dalyvavo 26 kiti arkivyskupai ir vyskupai iš Serbijos, iš Kroatijos, Bosnijos-Hercegovinos. Iškilmingose apeigose dalyvavo kelių serbų ortodoksų vyskupų ir kunigų delegacija. Ortodoksai yra didžiausia krikščioniška konfesija krašte, katalikai, dažnai kroatų kilmės, sudaro mažumą. Vizito metu arkivyskupas P. Gallagheris susitiko ir su Serbijos ortodoksų Bažnyčios patriarchu Porfirijumi.

Lapkričio 22 dieną Šventojo Sosto diplomato laukė susitikimai su svarbiausiais Serbijos politikais – prezidentu Aleksandru Vukčičiu, premjere Ana Brnabiče, Užsienio reikalų ministru Nikolajumi Selavočiumi. Po susitikimų paskelbtuose komunikatuose buvo patvirtinta, jog abiejų pusių santykiai yra geri, kaip liudija per pastaruosius penkerius metus įvykę aukščiausio lygio susitikimai: Serbijos vadovai lankėsi Vatikane, Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas P. Parolinas lankėsi Serbijoje, buvo daug žemesnio lygio kontaktų. Paminėtina Šventojo Sosto ir Serbijos diplomatinių santykių 100 metų sukaktis ir Romoje ir Belgrade šia proga vykusios kultūrinės bei istorinės iniciatyvos. Jos buvo suplanuotos 2020 metais, tačiau dėl pandemijos surengtos metais vėliau, šį rudenį.

Lapkričio 23 dieną arkivyskupas P. Gallagheris lankėsi Belgrade ir Belgrado katalikų arkivyskupijos būstinėje, sostinės katalikų katedroje, kariuomenės ordinariato būstinėje, vyskupijos bibliotekoje. Lapkričio 23 dieną taip pat įvyko arkivyskupo ir Serbijos ortodoksų Bažnyčios galvos Porfirijaus susitikimas. Galima pridurti, kad prieš dieną visų krašto didžiausių religinių bendruomenių – ortodoksų, katalikų, liuteronų, reformatų, žydų bei musulmonų – vadovai pasiuntė bendrą kreipimąsi į krašto valdžią, prašydami išspręsti ir tinkamai reglamentuoti įsisenėjusį religinio ugdymo klausimą mokyklose. (RK / Vatican  News)

2021 lapkričio 24, 13:41