Paieška

Vyskupas Rolfas Lohmannas Vyskupas Rolfas Lohmannas 

Vokietija: Bažnyčios ataskaita apie klimato apsaugą

Bonoje buvo pristatyta Vokietijos Katalikų Bažnyčios ataskaita apie klimato ir aplinkos apsaugą. „Katalikų Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį saugant aplinką ir kovojant su klimato kaita“, – pasakė Vokietijos episkopato aplinkos ir klimato komisijos pirmininkas vyskupas Rolfas Lohmannas.

125 puslapių studijoje apibendrinamos dabartinės atskirų vyskupijų, bažnytinių organizacijų ir pagalbos agentūrų pastangos saugoti klimatą. Kaip pranešė Vokietijos katalikų žinių agentūra KNA, ataskaitoje aprašoma pažanga aplinkosaugos srityje, taip pat sunkumai, su kuriais susiduria atskiros parapijos ir kitos bažnytinės organizacijos. Nurodomi prioritetiniai klausimai, tarp kurių – aplinkai nekenksmingas nekilnojamojo turto valdymas ir tvari ekonomika.

„Mes rimtai žiūrime į savo atsakomybę už kūriniją. Mes, Katalikų Bažnyčia, neturėtume ramiai sėdėti šio traukinio, kuriuo visi kartu važiuojame, gale, bet, kiek įmanoma, turime būti priekyje“, – pridūrė vyskupas R. Lohmannas.

Ataskaitą palankiai įvertino vyriausybės atstovai. Vokietijos aplinkos apsaugos ministrė Svenja Schulze ataskaitą pavadino svarbiu socialiniu ir politiniu signalu. „Katalikų vyskupijos, vienuolijos, asociacijos ir pasauliečių organizacijos – visi šie subjektai skiria didelį dėmesį gamtos ir klimato apsaugai“, – sakė ministrė.

Vyskupas Heineris Wilmeris, Vokietijos vyskupų konferencijoje atsakingas už socialinius reikalus, savo ruožtu pažymėjo, kad politiniai, verslo ir socialiniai lyderiai tikisi, jog Bažnyčia dalyvaus sprendžiant opiausias šio amžiaus problemas. Jis priminė, kad popiežius Pranciškus ragina pasaulio politinius vadovus ir religinius lyderius nedelsiant ir veiksmingai kovoti su klimato kaita. (JM / Vatican News / KNA)

2021 spalio 31, 12:59