Paieška

M. Montessori M. Montessori 

Popiežiaus sveikinimas Marijos Montessori minėjimo dalyviams

Pernai sukako 150 metų nuo garsiosios pedagogės Marijos Montessori gimimo. Šių metų spalio 23–24 dienomis vyko šiai sukakčiai skirtas kongresas, kurio dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus.

Pernai turėjęs įvykti jubiliejinis kongresas dėl pandemijos buvo nukeltas į šiuos metus. Dauguma šeštadienį ir sekmadienį Romoje surengto minėjimo dalyvių negalėjo į jį asmeniškai atvykti, o dalyvavo nuotoliniu būdu.

Marija Montessori – žymi pedagogė, viena iškiliausių dvidešimtojo amžiaus kultūros veikėjų, palikusi ryškų pėdsaką ugdymo sferoje ir visos visuomenės gyvenime. Taip ją apibūdina Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus Pranciškaus vardu pasiuntęs sveikinimą jubiliejinio kongreso dalyviams. Popiežius tikisi, rašo kardinolas, kad ši reikšminga sukaktis paskatins su dar didesniu pasiaukojimu rūpintis naująja karta, ugdyti solidarius, dialogui atvirus pasaulio piliečius.

Marija Montessori gimė 1870 m. Italijoje. Ji buvo pirmoji moteris, Romos universitete baigusi medicinos studijas. Dirbdama su neįgaliais vaikais ji sukūrė vadinamąjį Montessori metodą, kurio pagrindas – skatinti vaiko savarankiškumą, padėti jam pačiam lavinti savo įgūdžius. Vėliau šis metodas pasiekė ir kitas šalis. Montessori metodą naudojančių mokyklų ir vaikų darželių yra ir šiandien. (JM / Vatican News)

2021 spalio 24, 12:18