Paieška

Pakistanas Pakistanas 

Pakistanas: minint tarptautinę mergaičių dieną Bažnyčia paragino sustabdyti priverstines santuokas

Nacionalinė Teisingumo ir taikos komisija, veikianti prie Pakistano vyskupų konferencijos, paragino valdžią imtis konkrečių veiksmų, kad būtų sustabdytos priverstinės santuokos ir priverstiniai mažamečių atvertimai į islamą.

Pakistano vyriausybė neatidėliojant turi imtis būtinų priemonių, kad sustabdytų priverstines santuokas, nepilnamečių pagrobimus ir priverstinį atvertimą į islamą. Taip rašoma viešame kreipimesi, kurį paskelbė Pakistano katalikų vyskupų konferencija Tarptautinės mergaičių dienos proga, kuri JTO iniciatyva kasmet minima spalio 11 dieną.

Nacionalinė Teisingumo ir taikos komisija, veikianti prie Pakistano vyskupų konferencijos, paragino valdžią imtis konkrečių veiksmų,  kad būtų sustabdytos priverstinės santuokos ir priverstiniai mažamečių atvertimai į islamą. Išplatintame kreipimesi minima, kad kasmet Pakistane daugiau nei 1000 induisčių ir krikščionių mergaičių, priklausančių religinių mažumų bendruomenėms, tampa pagrobimų aukomis ir priverčiamos tuoktis bei atsisakyti savo tikėjimo. Krikščionių bendruomenė smerkia šį smurtą ir asmens laisvės pažeidimus paauglių atžvilgiu. Kreipimasis kritikuoja vyriausybės nenorą patvirtinti šį reiškinį stabdančius įstatymus.

Paskelbtame laiške komisijos pirmininkas vyskupas Samson Shukardin ir nacionalinis direktorius kun. Emmanuel Yousaf ragina vyriausybę „užimti logišką ir įstatymais pagrįstą poziciją, kuri derėtų su tarptautiniais įsipareigojimais ir konstituciniais nuostatais ginti mažamečių teises“. „Mergaitės tampa smurto aukomis, išgyvena atskyrimo nuo tėvų traumą, fizinę, emocinę, moralinę prievartą. Tėvams grasinama, jie verčiami tylėti. Priverstinis atvertimas į kitą tikėjimą – tai daugybiniai žmogaus teisių pažeidimai, kaip kad religinės laisvės ar žmogaus teisių pažeidimai”, – pabrėžiama komunikate.

Katalikai vyskupai jungiasi prie įvairių kitų organizacijų iniciatyvų, kurios paskelbė atvirą laišką ragindamos ginti nepilnametes mergaites nuo pagrobimų ir priverstinių santuokų. Laiške vyriausybė raginama sukurti pagalbos mergaitėms sistemą, užtikrinti joms apsaugą.

(DŽ / Fides)

2021 spalio 14, 12:26